Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Waarom is de bescherming van het regenwoud belangrijk?

Wie zich inzet voor het behoud van de regenwouden, hun inwoners en sociale hervormingen, verstoort de activiteiten van hout- en veebaronnen, olie- en mijnbouwbedrijven, westerse banken en corrupte politici. Zij profiteren allemaal op korte termijn van de vernietiging van de regenwouden, terwijl nomaden, rubbertappers, inheemse volkeren en kleine bosboeren voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de regenwouden.

Zonder internationale hulp zijn de mensen die in de regenwouden leven vaak machteloos omdat zij als minderheden worden gediscrimineerd of omdat ze niet over de nodige financiële middelen beschikken om hun rechten te doen gelden.

Wij steunen degenen die vechten voor het regenwoud zoals bijvoorbeeld indianen uit Sarayacu in de zuidelijke Amazone van Ecuador. Zij verzetten zich tegen de overexploitatie van aardolie op hun traditioneel inheems gebied. Of de pygmees in Centraal-Afrika wiens thuisland wordt verwoest door houtbedrijven. Of de milieuorganisatie Walhi op het Indonesische eiland Sumatra die zich ter plekke inzet voor de mensen. Zij strijden tegen bedrijven die de bossen vernietigen of palmolieplantages aanleggen. Lees hier meer over de door ons gesteunde projecten.

De regenwouden hebben een ongelooflijke soortenrijkdom te bieden en hebben uiterst complexe onderlinge relaties doen ontstaan. Vandaar dat ze ook zo kwetsbaar zijn en wij ons elke dag opnieuw inzetten voor hun bescherming en hun behoud.

Hoe betrouwbaar is Red het Regenwoud?

Transparantie is voor ons als instelling van openbaar nut van groot belang om vertrouwen op te bouwen en ons werk zichtbaar te maken voor het publiek en onze donateurs. Vandaar dat Red het Regenwoud (Rettet den Regenwald e.V.) lid is van het Initiatief Transparency International Deutschland e. V. We hebben onszelf verplicht om centrale informatie makkelijk toegankelijk te maken via onze website en steeds te actualiseren. 

Sinds 1988 zijn we door de Duitse belastingdienst erkend als instelling van openbaar nut. Het werk van Red het Regenwoud wordt voortdurend gecontroleerd door de Duitse belastingdienst.

Hoe financiert Red het Regenwoud zich?

Rettet den Regenwald e.V. werd in 1986 opgericht door Reinhard Behrend. Wij zijn een politiek onafhankelijke milieuorganisatie die zich consequent inzet voor de mensen in de regenwouden en hun leefgebieden. Wij krijgen geen subsidies van de overheid noch van bedrijven en financieren ons uitsluitend doormiddel van donaties. Er zijn duizenden mensen die ons doel met kleine of grote bijdragen steunen.

Hoeveel van mijn donatie komt terecht bij de projecten?

De uitgaven voor projecten en campagnes kwamen in 2022 in totaal uit op ongeveer 1,3 miljoen euro (70%). Met 1,1 miljoen euro steunden we 63 projecten van onze partners in 16 landen wereldwijd. Voor PR bedroegen de uitgaven 21%. De administratiekosten werden ook in 2022 laag gehouden op 9%.

Lees hier ook ons Jaarverslag 2022 (in het Duits, binnenkort ook in het Nederlands).

Op deze manier helpt Red het Regenwoud

Het zwaartepunt van ons werk ligt direct in de regenwoudlanden. Daar steunen we mensen die zich sterk maken voor het bos, inheemse rechten, sociale vooruitgang en duurzame ontwikkeling. En we organiseren protestcampagnes in de regenwoudlanden tegen overexploitatie van bossen, milieuverwoestende exploitatie van zogenaamde minerale grondstoffen zoals olie, goud, ertsen of diamant, of tegen het onder water zetten van enorme bosgebieden door grote stuwdammen. Wij bieden de getroffen mensen financiële steun zodat ze regenwoudpercelen kunnen kopen. Wij helpen ook door middel van protestacties per fax of per mail of door middel van geld zodat ze juridische stappen kunnen ondernemen.

Internationaal lobby- en voorlichtingswerk is een ander aandachtspunt van ons werk. We informeren het publiek over de internationale betrokkenheid bij de vernietiging van regenwouden, wijzen op de oorzaken, noemen de daders bij naam en proberen rechtstreeks invloed uit te oefenen op het zogenaamde ontwikkelingsbeleid en de activiteiten van banken en bedrijven. Natuurlijk richten we ons ook tot consumenten op internationaal niveau, die met bewust koopgedrag, protestacties en privéengagement kunnen bijdragen aan de bescherming van het regenwoud.

Kan ik meer informatie krijgen over de projecten die Red het Regenwoud steunt?

Informatiebronnen over ons werk zijn naast onze website (regenwoudredden.org) ons Duitstalig tijdschrift Regenwald Report en brochures, onderzoeken en achtergrondnota's die je als PDF via ons bureau kunt verkrijgen. Onderdeel van ons pr-werk is direct contact met de media. Daarnaast hebben wij één-op-één gesprekken met politici en zakenmensen en houden wij voorlichtingsevenementen over specifieke kwesties. Hierbij proberen we ons altijd te richten op het perspectief van diegenen die getroffen worden door de vernietiging van het regenwoud en vechten voor hun rechten op intacte leefgebieden. 

Als je specifieke vragen hebt, stuur deze dan graag naar info@regenwoudredden.org.

Hoe kan ik zelf een bijdrage leveren?

Mocht jij zelf weinig tijd hebben om actief te zijn voor de bescherming van het regenwoud dan kun je ons met een donatie-abonnement of een donatie voor een specifieke regio of een specifiek onderwerp steunen.

Bovendien kun je helpen bij het verzamelen van handtekeningen. Een andere manier is de deelname aan onze petities die je via social media kunt delen. Om op de hoogte te blijven van nieuwe acties kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Informatie over het onderwerp regenwoud kan ons ook helpen.


Veiligheid en cookies

De veiligheid van jouw gegevens is erg belangrijk voor ons. Om die reden maken wij gebruik van cookies als je een donatie doet. Om dit te kunnen doen moeten cookies geactiveerd zijn in je webbrowser.

Cookies zijn korte stukjes tekst die je browser op aanvraag van een webserver (in dit geval: regenwoudredden.org) op je pc opslaat en dan opnieuw aan de webserver terugstuurt als je deze site de volgende keer bezoekt. De cookies kunnen alleen worden gelezen door de website die de cookies heeft aangemaakt. Dit is vooral belangrijk als je bij een donatie door meerdere pagina’s van www.regenwoudredden.org klikt.

Een alternatief zou zijn om de adresbalk van je browser (in de URL) voor de identificatie te gebruiken. Daarbij zou echter het risico kunnen bestaan dat onbevoegde personen of zoekmachines de informatie kunnen lezen die je intikt. Daarom hebben wij gekozen voor cookies.

Onze server controleert bij elk verstuurd formulier bovendien of de informatie daadwerkelijk is verstuurd door een bestaand persoon.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!