FAQ

Algemeen

Waarom is het belangrijk om het regenwoud te beschermen?

Degenen die zich inzetten voor het behoud van de regenwouden, voor hun bewoners en voor sociale hervormingen staan in de weg van houtbaronnen en veemagnaten, oliebedrijven en concerns in het mijnwezen, westelijke banken en corrupte politici. Al deze groeperingen profiteren op korte termijn van de verwoesting van de regenwouden en dat terwijl deze juist de basis vormen van het leven van nomadische volkeren, rubbertappers, indianen en kleine bosbouwers.

Zonder de hulp van internationale organisaties zijn al deze mensen die in de regenwouden leven vaak machteloos omdat zij als minderheden worden gediscrimineerd of omdat de financiële middelen ontbreken om hun rechten te kunnen doen gelden.

Wij ondersteunen degenen die vechten voor het behoud van het regenwoud, zoals bijvoorbeeld de indianen uit Sarayacu in het zuidelijke gedeelte van de Amazone in Ecuador. Dit volkje verzet zich wanhopig tegen de olieconcerns die het traditioneel tribaal gebied willen uitbuiten. Een ander voorbeeld is de milieuorganisatie Walhi op het Indonesische eiland Sumatra. Zij vecht voor de bewoners van het eiland, wiens bossen worden gerooid om papier te kunnen produceren of om oliepalmen te kunnen planten. De regenbossen bezitten een ongelooflijk grote biologische diversiteit. Bovendien hebben zij uitermate complexe relaties doen ontstaan tussen de componenten van een ecosysteem. Dit is dan ook de reden waarom zij zo kwetsbaar zijn en waarom wij ons elke dag moeten inzetten voor hun bescherming.

Hoe betrouwbaar is Red het Regenwoud?

In Duitsland, maar ook op internationaal niveau, staat Red het Regenwoud al sinds meerdere jaren bekend als serieuze en gevestigde milieuorganisatie. Ook de media doet er beroep op, zoals bijvoorbeeld het Duitse tijdschrift "Spiegel" op 25 juli 2005 onder de rubriek "Wetenschap". In 2003 heeft het Duitse tijdschrift "Ökotest" getest hoe 17 verschillende Duitse milieuorganisaties hun donaties gebruiken. Slechts drie organisaties kregen de beoordeling "goed".

Sinds 1988 zijn we in Duitsland erkend als algemeen nut beogende instelling die in aanmerking komt voor bijzondere steun. Het werk van Red het Regenwoud wordt continu getest en gecontroleerd door de Duitse belastingdienst zodat wij ook zelf donatiecertificaten kunnen uitreiken en deze zelfs per e-mail kunnen versturen.

Hoe wordt Red het Regenwoud gefinancierd?

Red het Regenwoud werd opgericht in 1986 door Reinhard Behrend die tot op de dag van vandaag nog steeds de voorzitter is van onze organisatie. Wij zijn een milieuorganisatie die politiek onafhankelijk is en zich op consequente manier inzet voor de mensen in de regenwouden en hun leefomgeving. Daarbij ontvangen wij geen subsidies van de overheid of van economische bedrijven, maar financieren wij ons alleen door middel van donaties. Er zijn ondertussen ruim 3500 mensen die ons steunen met een jaarabonnement voor donaties en duizenden grote en kleine afzonderlijke donaties. Een klein gedeelte van ons budget halen we binnen door de verkoop van T-shirts, cd's en posters.

Hoeveel van mijn donatie komt daadwerkelijk terecht bij de projecten?

Er komt een heleboel terecht bij de projecten, want wij hebben niet veel administratieve kosten omdat wij een kleine milieuorganisatie zijn. Uit de beoordeling "erg goed" van het Duitse tijdschrift "Ökotest" blijkt dat de donaties grotendeels daadwerkelijk terechtkomen bij de mensen die wij ondersteunen en die zich ter plaatse inzetten voor de regenwouden. Bovendien laat het zien dat onze donaties ook heel efficiënt worden gebruikt voor informatiecampagnes in Duitsland.

Op welke manier helpt Red het Regenwoud?

Het lobby- en communicatiewerk in Europa is een van de centrale aspecten van ons werk. Wij bieden informatie voor het publiek over de invloed die de EU heeft op de verwoesting van het regenwoud, wijzen oorzaken aan, noemen verantwoordelijken en proberen direct vanuit Duitsland invloed uit te oefenen op het zogenoemde ontwikkelingsbeleid en de zaken van banken en concerns. Natuurlijk richten wij ons ook tot de Europese consumenten die via een positief koopgedrag, protestacties en particuliere initiatieven kunnen bijdragen aan de bescherming van het regenwoud.

Onze op één na belangrijkste prioriteit is direct gericht op de regenwoudlanden. Hier ondersteunen wij mensen die zich sterk maken voor het bos, voor inheemse rechten, voor de sociale vooruitgang en voor een duurzame ontwikkeling. Bovendien organiseren wij protestacties in de regenwoudlanden tegen de houtoogst uit roofbouw, de uitbuiting van bodemschatten (zoals olie, goud, ertsen of diamanten) die het milieu kapot maakt of tegen de overstroming van grote delen van het bos als gevolg van megastuwdammen. Wij ondersteunen de betrokken mensen met geld zodat zij percelen in het regenwoud kunnen kopen. Een andere manier van hulp zijn protestacties per fax of per e-mail of het verlenen van ondersteuning bij het doorlopen van juridische procedures. Zo nodig financieren en organiseren wij activisten die zich in hun landen sterk maken voor het behoud van de regenwouden en die in gebieden werken die worden bedreigd door het beleid van Europese bedrijven, banken of ministeries zodat deze activisten naar Europa kunnen komen en hun belangen bij de desbetreffende lobby kunnen verwoorden.

Met welke organisaties werkt Red het Regenwoud samen?

Red het Regenwoud werkt samen met verschillende, ook internationale, milieuorganisaties, met Één-Wereld-groeperingen en met organisaties voor mensenrechten. In Duitsland zijn dit o.a. Pro Regenwald, Urgewald, ARA en Robin Wood. Op internationaal niveau zijn hier onder meer te noemen: Rainforest Foundation (UK), Amazonwatch (VS), Accion Ecologica (Ecuador), DECOIN (Ecuador), Rainforest Information Centre (Australië), Rainforest Action Network (VS), Environmental Defense (VS), Walhi (Indonesië) e.v.a.

Kan ik meer informatie krijgen over de projecten van Red het Regenwoud?

Belangrijke informatiebronnen over ons werk zijn naast onze website www.regenwoudredden.org ook ons Duitstalige magazine "Regenwald Report" dat vier keer per jaar verschijnt. Ook de brochures, het onderzoek en de achtergrondinformatie die in pdf-formaat of direct via ons bureau verkrijgbaar zijn geven informatie. Een deel van ons public relations-werk bestaat uit directe contacten met de media, één-op-één-gesprekken met politici en mensen uit de economie en informatiebijeenkomsten m.b.t. specifieke onderwerpen. Hier proberen we altijd de visie centraal te stellen van de mensen die betrokken zijn bij de verwoesting van het regenwoud. Bovendien zetten wij ons in voor hun recht op een intacte leefomgeving.

Wij verheugen ons over elke aanvraag. Specifieke vragen kun je richten aan: buero@regenwald.org.

Hoe kan ik zelf een bijdrage leveren?

Mocht jij zelf weinig tijd hebben om actief te zijn voor de bescherming van het regenwoud dan kun je ons met een donatie-abonnement ondersteunen.

Bovendien kun je helpen bij het verzamelen van handtekeningen. Graag stellen wij je een lijst ter beschikking die je thuis kunt printen. Een andere manier is de deelname aan onze protestacties door middel van protestbrieven via e-mail. Deze kun je direct versturen via onze homepage www.regenwoudredden.org. Geef je e-mailadres door en wij zullen je op de hoogte houden over nieuwe acties.

Informatie over het onderwerp regenwoud kan ons ook helpen.

Ik zou graag donaties willen verzamelen op school / de universiteit / op werk / bij vrienden en kennissen

Donaties zijn voor ons een belangrijke bron van ondersteuning. Bijvoorbeeld kun je jouw vrienden en kennissen met jouw verjaardag vragen om liever een donatie voor Red het Regenwoud te doen i.p.v. cadeaus te geven. Of je kunt tijdens uitjes met collega's, informatiebijeenkomsten van universitaire groepen of schoolfeesten donaties verzamelen.

Graag sturen wij je informatiemateriaal dat je bij deze bijeenkomsten kunt verdelen.

Kan ik in het buitenland werken voor Red het Regenwoud?

Dit is een vaak voorkomende vraag. Het antwoord daarop luidt: Nee, dit is in de meeste gevallen niet mogelijk, want de groeperingen ter plaatse hebben hun eigen medewerkers. Alleen langdurige hulp van specialisten (zoals bijvoorbeeld van dierenartsen) is soms welkom.

Met concrete vragen kun je terecht bij:

Rettet den Regenwald e. V.
Jupiterweg 15
22391 Hamburg

Telefoon: +49 (0) 40 - 4103804
Fax: +49 (0) 40 - 4500144
buero@regenwald.org

Veiligheid en cookies

De veiligheid van jouw gegevens is erg belangrijk voor ons. Om die reden maken wij gebruik van cookies als je een donatie doet. Om dit te kunnen doen moeten cookies geactiveerd zijn in je webbrowser.

Cookies zijn korte stukjes tekst die je browser op aanvraag van een webserver (in dit geval: www.regenwoud.org) op je pc opslaat en dan opnieuw aan de webserver terugstuurt als je deze site de volgende keer bezoekt. De cookies kunnen alleen worden gelezen door de website die de cookies heeft aangemaakt. Dit is vooral belangrijk als je bij een donatie door meerdere pagina’s van www.regenwoudredden.org klikt.

Alternatief zou ook de adresbalk van je browser (in de URL) voor de identificatie kunnen worden gebruikt. Daarbij zou echter het risico kunnen bestaan dat onbevoegde personen of zoekmachines de informatie kunnen lezen die je intikt. Daarom hebben wij gekozen voor cookies.

Onze server controleert bij elk verstuurd formulier bovendien of de informatie daadwerkelijk is verstuurd door een reële persoon.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!