Geef een donatie voor het behoud van het regenwoud

Ondersteun ons werk en dat van onze partners ter plekke. De strijd voor het behoud en de bescherming van het regenwoud is alleen mogelijk door jouw donatie!

Vragen & Antwoorden

Waarom zou ik een donatie doen aan Red het Regenwoud?

Red het Regenwoud (officiële naam in het Duitse verenigingenregister: Rettet den Regenwald e. V.) is al sinds 1986 actief voor het behoud van de regenwouden. Wij ondersteunen de mensen ter plekke door middel van protestacties en informatiecampagnes, en bieden ze ondersteuning zodat zij zich op hun beurt voor de bescherming van het regenwoud in kunnen zetten. Wij helpen door middel van geld om percelen in het regenwoud te kunnen kopen, door financiële steun te verlenen voor het doorlopen van juridische stappen en voor protestcampagnes in de betreffende landen waar iets moet worden gedaan tegen de uitbuiting van bodemschatten zoals olie, goud, ertsen of diamanten en de overstroming van grote bosoppervlakten door grote stuwdammen en de vernietiging van het bos door de aanplanting van monoculturen (zoals palmolieplantages bijv. ter verkrijging van biobrandstof). Zonder internationale hulp zijn de mensen die in het regenwoud leven vaak machteloos en worden ze als minderheden gediscrimineerd. Bovendien hebben zij vaak niet de nodige financiële middelen om hun rechten te doen gelden. Dus, ja, jouw donatie is van belang.

Hoeveel van mijn donatie komt terecht bij de projecten?

Er komt een heleboel terecht bij de projecten, want wij hebben niet veel administratieve kosten omdat wij een kleine milieuorganisatie zijn. Uit de beoordeling "erg goed" van het Duitse tijdschrift "Ökotest" blijkt dat onze donaties grotendeels daadwerkelijk terechtkomen bij de mensen die wij ondersteunen en die zich ter plekke inzetten voor de regenwouden. Bovendien laat het zien dat onze donaties ook heel efficiënt worden gebruikt voor informatiecampagnes in Duitsland.

Is mijn donatie veilig?

Door de SSL-procedure kunnen jouw gegevens alleen worden gelezen door onze server en zijn ze dus effectief beschermd tegen derden en onbevoegde personen.

Kan ik Red het Regenwoud vertrouwen?

Red het Regenwoud is zowel op nationale als ook op internationale vlakte erkend als serieuze en gevestigde milieuorganisatie die vaak door de media wordt genoemd. In 2003 heeft het tijdschrift "Ökotest” het gebruik van donaties getest van 17 Duitse milieuorganisaties. Slechts 3 daarvan kregen toen de beoordeling "erg goed" – en wij waren er één van. Sinds 1988 zijn we door de Duitse belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling die in aanmerking komt voor bijzondere steun. Het werk van Red het Regenwoud wordt continu getest en gecontroleerd door de Duitse belastingdienst. Zo kunnen wij ook zelf donatiecertificaten uitreiken en deze zelfs per e-mail versturen.

Alle vragen & antwoorden