Help het regenwoud met jouw donatie

Wij werken wereldwijd samen met moedige beschermers van het regenwoud om de bossen met hun soortenrijkdom te bewaren, de klimaatverandering tegen te gaan en de mensenrechten te versterken. Jouw donatie maakt het mogelijk om het regenwoud te behouden en te beschermen!

Donatie voor een specifiek onderwerp

Samen steunen wij de beschermers van het regenwoud die zich moedig inzetten voor de natuur. De meesten horen tot een inheems volk of een plaatselijke gemeenschap. Verder zetten wij ons ook in voor de bescherming van met uitsterven bedreigde diersoorten. Hun bestaan heeft een positief effect op het hele ecosysteem. Als wij het regenwoud beschermen, gaan wij ook actief de klimaatcrisis tegen. Samen met jou bewaren wij de regenwouden als leefgebieden met hun buitengewone soortenrijkdom – voor ons allemaal.

Donatie voor een specifieke regio

Als een groene gordel strekken de tropische bossen zich uit langs de evenaar rond de aarde. Elke continent heeft zijn eigen bijzonderheden: In Afrika leven drie van de vier soorten mensapen. Orang-oetangs vind je alleen in Zuidoost-Azië. In Latijns-Amerika betovert het Amazonegebied met zijn 500 inheemse volkeren en zijn onvoorstelbare afmetingen.

Vragen & Antwoorden

Waarom zou ik een donatie doen aan Red het Regenwoud?

Red het Regenwoud (officiële naam in het Duitse verenigingenregister: Rettet den Regenwald e. V.) zet zich al sinds 1986 actief in voor het behoud van de regenwouden. Naast protestacties en voorlichtingswerk steunen we mensen ter plekke in hun werk voor het behoud van het regenwoud. We helpen met fondsen voor de erkenning van hun bosrechten, voor juridische actie en voor protestcampagnes in de landen tegen overexploitatie, milieuverwoestende exploitatie van minerale hulpbronnen en de vernietiging van bossen voor monoculturen zoals palmolieplantages. Zonder internationale hulp staat de lokale bevolking vaak machteloos. Etnische minderheden worden gediscrimineerd. Ze beschikken niet over de financiele middelen om hun rechten te laten gelden en de natuur te beschermen. Daarom is jouw donatie belangrijk.

Hoeveel van mijn donatie komt terecht bij de projecten?

De uitgaven voor projecten en campagnes kwamen in 2022 in totaal uit op ongeveer 1,3 miljoen euro (70%). Met 1,1 miljoen euro steunden we 63 projecten van onze partners in 16 landen wereldwijd. Voor PR bedroegen de uitgaven 21%. De administratiekosten werden ook in 2022 laag gehouden op 9%.

Lees hier ook ons Jaarverslag 2022 (in het Duits, binnenkort ook in het Nederlands).

Is mijn donatie veilig?

Door de SSL-procedure kunnen jouw gegevens alleen worden gelezen door onze server en zijn ze dus effectief beschermd tegen derden en onbevoegde personen.

Kan ik Red het Regenwoud vertrouwen?

Red het Regenwoud is al jarenlang bekend als serieuze en gevestigde milieuorganisatie. Ook de media doet er vaak een beroep op. Transparantie is voor ons als vereniging zonder winstoogmerk van groot belang om vertrouwen op te bouwen en ons werk zichtbaar te maken voor het publiek en onze donateurs nut. Vandaar dat Red het Regenwoud lid is van het Initiatief Transparency International Deutschland e. V. Sinds 1988 zijn we door de Duitse belastingdienst erkend als instelling van openbaar nut. Het werk van Red het Regenwoud wordt voortdurend gecontroleerd door de Duitse belastingdienst.

Alle vragen & antwoorden