Over ons

Wij zijn actief om de tropische bossen ook voor toekomstige generaties te bewaren. Op deze foto protesteren onze medewerkers Guadalupe Rodriguez en Mathias Rittgerott tegen plantages tijdens de CSAP-conferentie 2015 in Durban. (© KEIN CREDIT)

Rettet den Regenwald e.V. is sinds 1986 actief voor de bescherming van het regenwoud. De instelling van openbaar nut benoemt projecten, bedrijven en beleidsmakers die het regenwoud verwoesten. Bovendien ondersteunt Rettet den Regenwald e.V. plaatselijke basisorganisaties in de tropische landen om landroof, ontbossing, moord en mishandeling van dieren en de verwoesting van het milieu te voorkomen.

Onze doelen

 • De verwoesting van het regenwoud door bedrijven en overheden stoppen
 • De natuurlijke leefgebieden van mens, flora en fauna in de regenwouden bewaren
 • De naleving van de mensen- en landrechten van de inwoners van oerbossen bevorderen
 • Hulp geven aan mensen en dieren die slachtoffers zijn geworden van schade aan het milieu, jacht en verdrijving
 • Bevordering van de civiele maatschappij in de regenwoudregio's om onrechtvaardigheden en misdaden tegen het milieu te bestrijden
 • Samenwerking met wetenschappers om de regenwouden te beschermen en te onderzoeken
 • Politici en consumenten op de hoogte brengen over consumptiepatronen die slecht zijn voor het milieu

Werkwijze

Rettet den Regenwald e.V. heeft vele handen en hoofden nodig (© Christine Denck)
 • Het ondersteunen van plaatselijke basisgroeperingen die zich inzetten voor de bescherming van het bos, inheemse rechten, de sociale vooruitgang en een duurzame ontwikkeling
 • Wereldwijde (online-)protestcampagnes tegen roofbouw, de milieu verwoestende exploitatie van bodemschatten, de overstroming van grote bosarealen voor waterkrachtprojecten en de vernietiging van bossen om er monoculturen te kunnen planten (palmolie, soja, suikerriet, plantagehout)
 • Koop en bescherming van regenwoudarealen
 • Financiële hulp voor het nemen van juridische stappen tegen de vernietiging van bossen en tegen verdrijving
 • Lobby- en informatiecampagnes in Europa over de Europese deelneming aan de verwoesting van het regenwoud
 • Directe invloed uitoefenen op de overheid, banken, beleggers en concerns in Duitsland en andere landen
 • Informatiecampagnes voor consumenten in Europa die met bewuste consumptiepatronen, protestcampagnes en particuliere inzet willen bijdragen aan de bescherming van het regenwoud

Financiering

Rettet den Regenwald e.V. is in 1986 opgericht door Reinhard Behrend die vandaag nog de voorzitter is van de vereniging. De raad van bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werk voor de vereniging die zowel politiek als ook financieel onafhankelijk is. Dit is mogelijk door tal van eenmalige of terugkerende donaties van mensen uit de hele wereld. Wij aanvaarden geen sponsoring door grote bedrijven of ondernemingen die in strijd handelen met onze doelen. Van de overheid krijgen we slechts in geringe mate subsidies en dan alleen voor projecten in de ontwikkelingshulp en de informatiecampagnes. Een klein gedeelte van ons budget halen we binnen door in Duitstalige landen textiel, boeken of stickers etc. te verkopen.

Transparantie en doeltreffendheid

Als kleine milieuorganisatie heeft Rettet den Regenwald e.V. ook maar een kleine administratieve belasting. Onze inkomsten en uitgaven worden jaarlijks in de Jaarverslagen gepubliceerd en door een accountant geregistreerd. Bovendien controleert ook de belastingdienst sinds lange tijd of Rettet den Regenwald e.V. haar financiële middelen ook gebruikt in overeenstemming met haar statuten.

Het cijfer "heel goed" van de Duitse tijdschrift "Ökotest" laat zien dat de vereniging haar donaties efficiënt inzet voor informatiecampagnes in Europa en dat financiële middelen volgens de statuten op een efficiënte manier worden gebruikt voor groeperingen in regio's van het regenwoud die zich inzetten voor de bescherming van het regenwoud en diens inwoners.

Onze meest belangrijke onderwerpen

 • Tropisch hout  In de handel behoren parketvloeren, deuren, kozijnen en tuinmeubelen van tropisch hout tot het standaardassortiment. Alleen door op een consequentere manier afstand te doen van dit hout, kunnen de regenwouden gered worden
 • Palmolie  Je koopt geen palmolie? Misschien wel niet bewust, maar dit materiaal dat de regenwouden verwoest is deel van bijna al onze alledaagse producten Hier kun je lezen waar er graag niet over wordt verteld bij palmolie
 • Agrarische energie / biodiesel  Palmolie voor elektriciteit en verwarming en bio-ethanol en biodiesel voor het vervoer zijn niets anders dan energie uit kaalslag, klimaatoplichterij en bovendien verantwoordelijk voor de honger van miljoenen mensen
 • Landroof  Overheden, concerns en speculanten nemen grote oppervlaktes in Afrika en Zuid-Amerika in pacht om voeding en agrarische brandstoffen te kunnen produceren – een tragedie voor de plaatselijke bevolking en de natuur

Links voor meer informatie