Over ons

Een collage van enkele partners van Red het Regenwoud Een keuze van partners van Red het Regenwoud – De milieubescherming heeft vele handen en hoofden nodig (© Collage RdR) Bulldozer in het Cross River National Park Een bulldozer in het Cross River National Park (© Rettet den Regenwald / Mathias Rittgerott) De inheemse Dayak protesteren De inheemse Dayak protesteren (© SOB) Het kernteam van Red het Regenwoud Het kernteam van Red het Regenwoud (© Patrick Sertore)

Wij hebben onze missie ervan gemaakt om het regenwoud een stem te geven. Want wij willen het regenwoud zo divers en prachtig behouden als het is. Een oase van biodiversiteit, een bolwerk tegen de klimaatcrisis en het thuis van miljoenen mensen. Maar de bossen zijn in gevaar en dreigen in een hoog tempo te verdwijnen. Wij werken samen met moedige en betrokken milieuactivisten over de hele wereld.

 

Consequent handelen

Red het Regenwoud heeft als duidelijk doel om de regenwouden van onze aarde te behouden als unieke ecosystemen en leefmilieus zowel voor de mens als ook voor de flora en fauna. De regenbossen hebben een sterke impact op het klimaat op aarde. Daarbij staan voor ons de mensenrechten, landrechten en de natuurrechten centraal. De situatie is dramatisch. De regenwouden moeten worden gered – onvoorwaardelijk. Daarom spreken wij ongemakkelijke feiten uit en eisen om consequent te handelen.

Het ligt in onze handen

We kunnen de vernietiging van de regenwouden stoppen als we de interesses erachter blootleggen, informeren, protesten organiseren en relevante spelers in een netwerk opnemen. Van de manier van leven van de inheemse volkeren kunnen wij leren hoe regenwouden intelligent gebruikt en behouden kunnen worden.

 

Partners ter plekke versterken

De partnerorganisaties van Red het Regenwoud zijn ter plaatse aanwezig om plannen voor ontbossing van het regenwoud zo vroeg mogelijk aan het licht te brengen. Zij ondersteunen getroffen mensen om zich te mobiliseren en hun rechten te doen gelden. Waar mogelijk beschermen zij regenwoudgebieden of winnen zij deze terug om ze samen met de mensen die er wonen op lange termijn veilig te stellen.

Publiciteit genereren

Op regenwoudredden.org de geeft onze vereniging informatie over de intenties en acties van bedrijven en regeringen. Wij laten de gevolgen zien van winstbejag en organiseren protesten en campagnes. Onze online-petities worden gesteund door honderdduizenden mensen. Hun solidariteit geeft steun aan onze partners ter plaatse. Dit zijn onze actuele petities.

Natuurbescherming verankeren

Ons huidige politieke en economische kader heeft geleid tot ongekende klimaat- en uitstervingscrises. Wij oefenen druk uit op beleidsmakers en regeringen voor een nieuw beleid en een andere manier van zakendoen en leven om het natuurlijk evenwicht te herstellen.

Transparantie en efficiëntie

Het werk van Red het Regenwoud zet in op digitale processen en networking om de administratieve belasting te beperken. Alle inkomsten en uitgaven zijn gepubliceerd in de jaarverslagen (tot nu alleen in het Duits).

Transparantie is erg belangrijk voor ons als algemeen nut beogende instelling (erkenning in Duitsland) om vertrouwen op te bouwen en ons werk zichtbaar te maken voor het publiek en onze supporters. Daarom hebben wij besloten om ons aan te sluiten bij de Initiative Transparente Zivilgesellschaft, de Duitse tak van Transparency International die openheid bevordert bij maatschappelijke organisaties. Wij zien af van certificering, bijvoorbeeld voor donatiezegels, aangezien dit gepaard gaat met hoge kosten en deze instellingen geen echte controlefunctie uitoefenen. Wij reageren direct en onmiddellijk op vragen die niet in ons jaarverslag aan bod komen.

Wij werken aan de volgende onderwerpen:

Het regenwoud is een complex ecosysteem. Dus zijn ook onze werkgebieden even veelzijdig en met elkaar verbonden.

 • Bescherming van het klimaat: De regenwouden en vooral de veenmoerassen hebben een belangrijke functie voor het klimaat op de wereld. De klimaatcrisis kunnen wij alleen tegemoet gaan met behulp van grote, intacte gebieden regenwoud.
 • Biodiversiteit: Hoewel biodiversiteit de basis is voor het leven op aarde, wordt zij ongekend bedreigd. Het regenwoud is een oase voor de soortenrijkdom en moet worden behouden.
 • Tropisch hout: Parket, deuren, kozijnen en tuinmeubelen van tropisch hout worden nog steeds verkocht. Je moet consequent afzien van tropisch hout om de regenwouden te redden.
 • Palmolie: Je koopt geen palmolie? Misschien niet bewust maar palmolie is bijna overal te vinden. Hier lees je wat vaak niet wordt verteld over palmolie. Wij noemen de feiten die de palmolieproducenten liever niet vertellen.
 • Grondstoffen: Goud, steenkool, olie, koper, ijzer, aluminium – de lijst van minerale rijkdommen uit het regenwoud is lang. En hoe meer we consumeren, hoe dieper de mijnbouw in de regenwouden dringt – en daarmee ook de vernietiging en vervuiling.
 • Agrarische energie / biobrandstof: Het gebruik van zowel elektriciteit en verwarming uit palmolie als ook van bio-ethanol en biodiesel voor vervoer is niet duurzaam en draagt bij tot klimaatverandering en honger in de wereld.
 • Landroof: Staten, bedrijven en speculanten pachten enorme stukken land in Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië om voedsel en agrobrandstoffen te produceren voor de export – een tragedie voor de plaatselijke bevolking en de natuur.
 

Meer werkgebieden en details vind je op deze pagina (in het Engels).

Ons team

Red het Regenwoud werkt al sinds 34 jaar aan de bescherming van 's werelds laatste regenwouden. De instelling van openbaar nut volgens Duits recht is gevestigd in Hamburg, Duitsland (verenigingsregister: Amtsgericht Hamburg VR 11790) en is onafhankelijk van regeringen en politieke partijen.

De vereniging wordt gefinancierd door donaties die bijna allemaal van privépersonen komen.

De Raad van Bestuur bestaat uit Bettina Behrend (1ste voorzitter) en Marianne Klute (2de voorzitter). Begin 2023 telt ons team 18 mensen. Sommigen werken voltijds, de meesten deeltijds. Iedereen draagt haar of zijn steentje bij aan het succes van onze organisatie.

Het regenwoud heeft jou nodig!

 • Samen beschermen wij het leefmilieu en de cultuur van inheemse volkeren.

 • Samen beschermen wij bedreigde soorten zoals orang-oetans, chimpansees en paradijsvogels.

 • Samen behouden wij unieke ecosystemen.

 • Samen moedigen wij activisten aan bij hun vreedzaam verzet voor hun thuisland.

 • Samen protesteren wij tegen verwoesting door bedrijven en de politiek.

 • Samen zijn we lastig en informeren we over de gevolgen van de vernietiging van het regenwoud.

 • Samen zijn we sterk voor de regenwouden, de biodiversiteit en het klimaat.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!