Over ons

Op deze foto protesteren wij tegen plantages tijdens de CSAP-conferentie 2015 in Durban. (© Patrick Sertore)

Rettet den Regenwald e.V. is sinds 1986 actief voor de bescherming van het regenwoud. De instelling van openbaar nut benoemt projecten, bedrijven en beleidsmakers die het regenwoud verwoesten. Bovendien ondersteunt Rettet den Regenwald e.V. plaatselijke basisorganisaties in de tropische landen om landroof, ontbossing, moord en mishandeling van dieren en de verwoesting van het milieu te voorkomen.

Onze doelen

 • De verwoesting van het regenwoud door bedrijven en overheden stoppen
 • De natuurlijke leefgebieden van mens, flora en fauna in de regenwouden bewaren
 • De naleving van de mensen- en landrechten van de inwoners van oerbossen bevorderen
 • Hulp geven aan mensen en dieren die slachtoffers zijn geworden van schade aan het milieu, jacht en verdrijving
 • Bevordering van de civiele maatschappij in de regenwoudregio's om onrechtvaardigheden en misdaden tegen het milieu te bestrijden
 • Samenwerking met wetenschappers om de regenwouden te beschermen en te onderzoeken
 • Politici en consumenten op de hoogte brengen over consumptiepatronen die slecht zijn voor het milieu

Werkwijze

Rettet den Regenwald e.V. heeft vele handen en hoofden nodig (© Christine Denck)
 • Het ondersteunen van plaatselijke basisgroeperingen die zich inzetten voor de bescherming van het bos, inheemse rechten, de sociale vooruitgang en een duurzame ontwikkeling
 • Wereldwijde (online-)protestcampagnes tegen roofbouw, de milieu verwoestende exploitatie van bodemschatten, de overstroming van grote bosarealen voor waterkrachtprojecten en de vernietiging van bossen om er monoculturen te kunnen planten (palmolie, soja, suikerriet, plantagehout)
 • Koop en bescherming van regenwoudarealen
 • Financiële hulp voor het nemen van juridische stappen tegen de vernietiging van bossen en tegen verdrijving
 • Lobby- en informatiecampagnes in Europa over de Europese deelneming aan de verwoesting van het regenwoud
 • Directe invloed uitoefenen op de overheid, banken, beleggers en concerns in Duitsland en andere landen
 • Informatiecampagnes voor consumenten in Europa die met bewuste consumptiepatronen, protestcampagnes en particuliere inzet willen bijdragen aan de bescherming van het regenwoud

Financiering

Rettet den Regenwald e.V. is in 1986 opgericht door Reinhard Behrend die vandaag nog de voorzitter is van de vereniging. De raad van bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werk voor de vereniging die zowel politiek als ook financieel onafhankelijk is. Dit is mogelijk door tal van eenmalige of terugkerende donaties van mensen uit de hele wereld. Wij aanvaarden geen sponsoring door grote bedrijven of ondernemingen die in strijd handelen met onze doelen. Van de overheid krijgen we slechts in geringe mate subsidies en dan alleen voor projecten in de ontwikkelingshulp en de informatiecampagnes. Een klein gedeelte van ons budget halen we binnen door in Duitstalige landen textiel, boeken of stickers etc. te verkopen.

Transparantie en doeltreffendheid

Als kleine milieuorganisatie heeft Rettet den Regenwald e.V. ook maar een kleine administratieve belasting. Onze inkomsten en uitgaven worden jaarlijks in de Jaarverslagen gepubliceerd en door een accountant geregistreerd. Bovendien controleert ook de belastingdienst sinds lange tijd of Rettet den Regenwald e.V. haar financiële middelen ook gebruikt in overeenstemming met haar statuten.

Het cijfer "heel goed" van de Duitse tijdschrift "Ökotest" laat zien dat de vereniging haar donaties efficiënt inzet voor informatiecampagnes in Europa en dat financiële middelen volgens de statuten op een efficiënte manier worden gebruikt voor groeperingen in regio's van het regenwoud die zich inzetten voor de bescherming van het regenwoud en diens inwoners.

Links voor meer informatie