Mercosur: Regenwouden mogen niet worden opgeofferd aan de vrijhandel!

Rundvee in Mato Grosso Rundvee in Mato Grosso (© Bernard Dupont, YY BC 2.0) Rundvee in Mato Grosso Rundvee in Mato Grosso (© alffoto / istockphoto.com)

Urgent: Vanwege het World Economic Forum (16 t/m 19-01) is de vrijhandelsovereenkomst opnieuw actueel. De Europese Commissie wil deze overeenkomst met de Mercosur-landen sluiten. Maar dit zal schadelijk zijn voor mens en natuur aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en dient uitsluitend economische belangen. Protesteer met ons mee!

Appel

Aan: de EU-Commissie en de regeringen van de EU-lidstaten

“Een vrijhandelsovereenkomst met de Mercosur-landen is een bedreiging voor mens en natuur. Stop deze overeenkomst!”

Lees de begeleidende brief

In Zuid-Amerika kappen grootgrondbezitters, agro-industrieën en cellulosebedrijven meedogenloos de bossen om plaats te maken voor nieuwe veeweiden en enorme monoculturen van soja-, suikerriet- of eucalyptusplantages.

Het Amazone regenwoud, de Cerrado-savanne en de Pantanal in Brazilië staan in brand, evenals de droge bossen van de Chaco in Paraguay of de bossen langs de Paraná-rivier in Argentinië. De Braziliaanse regering heeft zelfs de beschermde gebieden en erkende gebieden van de inheemse volkeren vrijgegeven.

De Europese Commissie (EC) trekt zich hier niks van aan en houdt vast aan een vrijhandels- en associatieovereenkomst met de landen van de Zuid-Amerikaanse Mercosur-alliantie. 93% van de invoerrechten voor producten uit de Mercosur in de EU worden verlaagd, wat vooral ten goede komt aan landbouwproducten zoals rundvlees, suiker, ethanol en genetisch gemodificeerde soja.

Volgens de EC is de overeenkomst bedoeld om niet alleen voor verdere economische groei te zorgen, maar ook de regenwouden en de mensenrechten te beschermen. Maar voor dit laatste zijn er weinig meer dan intentieverklaringen, omdat de daadwerkelijke handhaving ervan niet is geregeld.

Grote delen van de burgers in Europa zijn tegen de overeenkomst. Maar er is ook openlijk verzet in het bedrijfsleven, in het EU-parlement en bij de regeringen van de EU-lidstaten.

Nu wordt een truc gebruikt om de handelsovereenkomst te redden: het economische gedeelte, d.w.z. de vrijhandelsovereenkomst, moet door de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie achter gesloten deuren worden goedgekeurd. Alleen het politieke gedeelte, de associatieovereenkomst, wordt voorgelegd aan het EU-parlement en de parlementen en regeringen van de 26 EU-lidstaten.

Help met jouw stem de vrijhandelsovereenkomst te voorkomen!

Geactualiseerd op 9 januari 2022

Begeleidende brief

Aan: de EU-Commissie en de regeringen van de EU-lidstaten

Geachte dames en heren,

De EU streeft naar een handelsovereenkomst met de Mercosur-landen. De overeenkomst heeft tot doel de export van met name rundvlees, kip, suiker en ethanol naar Europa te vergemakkelijken. Dit gaat gepaard met een intensivering van de landbouw met negatieve gevolgen voor de natuur en de plattelandsbevolking.

We zien de volgende gevaren:

- Hogere quota voor rundvlees leiden in Zuid-Amerika tot een hogere rundvleesproductie, tot een uitbreiding van de weidegronden en dus tot het kappen van bossen en savannes. Tegelijkertijd neemt de druk op Europese boeren toe om hun productie te intensiveren, ten koste van het dierenwelzijn.

- De steeds intensievere landbouw in Zuid-Amerika gaat vaak gepaard met conflicten over landrechten en mensenrechtenschendingen, waaronder slavenarbeid. Het grootschalige gebruik van landbouwgif zoals glyfosaat brengt de gezondheid van veel mensen in gevaar.

- Verordeningen inzake niet-tarifaire handelsbelemmeringen bedreigen de Europese milieunormen en de rechten van consumenten en werknemers. Het in de EU verankerde voorzorgsbeginsel komt onder druk te staan. De democratische beginselen worden verraden.

Met de onderhandelingen achter gesloten deuren volgt de Europese Commissie blijkbaar dezelfde strategie als bij de TTIP- en CETA-overeenkomsten, waartegen miljoenen burgers hebben geprotesteerd. De EU lijkt deze kritiek niet serieus te nemen en voert met de Mercosur-overeenkomst een even schadelijk handelsbeleid. Dit gaat ten koste van mens en milieu aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Stop deze overeenkomst!

Met vriendelijke groet,

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

407.284 deelnemers

Help ons 450.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!