Blijf van het bos van de neusapen op Borneo af!

Neusaap met baby Er leven nog maar 1.400 neusapen in het Oosten van Borneo (© Pixabay / frei) First Resources verwoest het bos van neusapen in de buurt van Balikpapan 86 ha kustbos is al verwoest door het bedrijf Wahana Prima Sejati (First Resources Limited) (© Save Wildlife)

In de baai van Balikpapan op Borneo leven neusapen, nevelpanters, Maleise beren, neushoornvogels, schubdieren en andere bedreigde soorten. De verwoesting van het kustbos voor een palmolieraffinaderij en biodieselfabriek van het concern First Resources Ltd. zijn een bedreiging voor deze rijke fauna. Wij eisen: Stop de roofbouw meteen!

Appel

Aan: De heer Lim Ming Seong, president, de heer Ciliandra Fangiono en de heer Fang Zhixiang, Managing Directors van First Resources Ltd.

“Blijf van het bos van de neusapen op Borneo af!”

Lees de begeleidende brief

De baai van Balikpapan is een van de gebieden met de grootste soortenrijkdom van Borneo - hier leven 1.400 van de sterk bedreigde neusapen en andere bedreigde soorten zoals nevelpanters, Maleise beren, neushoornvogels, schubdieren en marmerkatten. Bovendien zijn er in dit gebied opnieuw orang-oetans geïntroduceerd.

De bedreigde fauna verliest elke dag meer en meer habitat - voor de productie van biodiesel en chemische producten uit palmolie. Dit komt doordat het Indonesische bedrijf PT Wahana Prima Sejati (een dochteronderneming van de internationale groep First Resources Limited) momenteel het kustbos op het strand van Sanro Mutti met de grond gelijk maakt om een andere palmolieraffinaderij en een biodieselfabriek te bouwen.

De verwoesting van soortenrijke regenwouden en de belangrijke habitat van neusapen en andere bedreigde soorten schendt de principes en criteria van het regenwoud-keurmerk RSPO. Het moederbedrijf First Resources Ltd. is lid van de RSPO en heeft zich er al in 2015 toe verbonden om geen ontbossing en mensenrechtenschendingen meer toe te laten in haar activiteiten. Tot nu toe is de uitvoering ervan echter slecht geweest, zoals het huidige voorbeeld bevestigt. Het concern moet onmiddellijk stoppen met de kaalslag en de geplande werkzaamheden, en in plaats daarvan zorgen voor een herbebossing van het belangrijke gebied!

Steun de aanklacht van de milieuactivisten tegen First Resources Ltd. en teken onze petitie!

Begeleidende brief

Aan: De heer Lim Ming Seong, president, de heer Ciliandra Fangiono en de heer Fang Zhixiang, Managing Directors van First Resources Ltd.

Geachte meneer Seong,
Geachte meneer Fangiono en meneer Zhixiang,

Met verbijstering heb ik vernomen dat het Indonesische bedrijf PT Wahana Prima Sejati, een dochteronderneming van uw concern First Resources Limited, al enkele tientallen hectaren heeft verwoest van het soortenrijke secundair bos aan de oostkust van Borneo om hier een palmolieraffinaderij, een biodieselfabriek en de desbetreffende infrastructuur te bouwen. First Resources Limited, zelf één van de belangrijkste exploitanten van oliepalmplantages in Indonesië, is als moedermaatschappij lid van de RSPO en heeft zich er al in 2015 toe verbonden om geen ontbossing en mensenrechtenschendingen in de hele productie- en toeleveringsketen meer toe te laten. Het huidige voorbeeld van PT Wahana Prima Sejati laat op een beangstigende manier zien dat dit niet werkt:

Concreet gezien gaat het om het kustbos op het strand van Sanro Mutti in de baai van Balikpapan aan de oostkust van Borneo. Hier zijn al meerdere tientallen hectaren van het "high conservation value forest" gerooid. In dit gebied leeft onder andere een belangrijke populatie van neusapen - die op de Rode Lijst van bedreigde soorten van de IUCN als zeer bedreigde diersoort zijn geclassificeerd. Er leven ook nog andere bedreigde soorten zoals orang-oetangs, nevelpanters, Maleise beren, neushoornvogels, schubdieren en marmerkatten. Tot nu toe waren bosbranden en het rooien voor palmolieplantages de grootste bedreiging voor deze zeldzame dieren, maar op dit moment zijn infrastructuurprojecten voor de palmolie-industrie het grootste probleem.

Deze vernietiging van soortenrijk regenwoud en belangrijke habitat van bedreigde neusapen is duidelijk in strijd met de principes en criteria van het palmolie-keurmerk (RSPO), of beter gezegd de "verantwoordelijkheid voor het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit". Dit zou als gevolg hebben dat de verwerking van palmolie in de nieuwe raffinaderij daarom niet RSPO-gecertificeerd zou kunnen worden. Bovendien schendt de kaalslag de richtlijnen van uw eigen bedrijf.

Daarom verzoek ik First Resources Limited dringend om:

1. Te voorkomen dat PT Wahana Prima Sejati de geplande raffinaderij bouwt,
2. De geplande biodiesel- en oleochemische installaties te stoppen,
3. Voor een renaturatie / herbebossing van de verwoeste oppervlaktes te zorgen.

Stop met de verwoesting en herstel de veroorzaakte schade! Bij voorbaat dank voor uw inzet in deze urgente zaak.

Met vriendelijke groet,

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

137.025 deelnemers

Help ons 150.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!