De EU moet bossen beschermen ipv energiecentrales ermee te stoken

Collage bioenergie © shutterstock.com + istockphoto.com - Collage RdR

Wij moeten snel overschakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen. Maar het is noch klimaatneutraal noch milieuvriendelijk om energiecentrales met bomen en bossen te stoken. Help mee om bos als brandstof uit de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen en te stoppen met het subsidiëren ervan

Appel

“Het gebruik van boshout moet worden geschrapt uit de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie en niet met miljarden aan subsidies gefinancierd worden.”

Lees de begeleidende brief

Momenteel neemt de Europese Unie belangrijke beslissingen over hoe wij gaan reageren op de klimaat- en biodiversiteitscrisis, hoe wij energie gaan opwekken en hoe wij de biodiversiteit gaan beschermen. Deze beslissingen zullen nog jarenlang invloed op ons uitoefenen.

Het is nú tijd om de EU-functionarissen te laten weten: Het verbranden van hout als brandstof is een ramp voor de bossen en het klimaat en is niet wat de mensen willen als "hernieuwbare energie".

Energiearmoede is een serieus probleem in de EU en veel mensen zijn voor hun verwarming afhankelijk van hout om te verbranden. Deze petitie is dus niet principieel tegen het stoken van hout ter energieopwekking.

Door miljarden aan subsidies bevorderen de EU-lidstaten echter de toegenomen houtkap waardoor de CO2-uitstoot wordt verhoogd en bosecosystemen kapot worden gemaakt. De impact van de uitstoot van broeikasgassen wordt nog verergerd door het feit dat het verbranden van hout overheidsgeld verslindt dat in plaats daarvan zou moeten worden geïnvesteerd in echt emissieloze hernieuwbare energietechnologieën zoals zonne- en windenergie.

De hoeveelheid hout die wordt verbrand voor de productie van elektriciteit en warmte is aanzienlijk toegenomen sinds de EU begonnen is met het opnemen van houtverbranding in de doelstellingen over hernieuwbare energie. In de EU komt nu meer dan een derde van de hernieuwbare energie uit houtverbranding, waarvan een groot deel rechtstreeks afkomstig is uit bossen.

En energie uit hout heeft niet alleen invloed op de bossen en het klimaat, maar ook op onze gezondheid. Houtverbranding is een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling, waarbij meer dan 1000 mensen per dag in de EU omkomen.

Steun alsjeblieft onze nieuwste petitie en help mee om het verstoken van onze bossen een halt toe te roepen:

Achtergronden

Onze bossen voorzien ons van frisse lucht en schoon water, helpen de regenval en het waterpeil in de rivieren te reguleren en beschermen de bodem tegen erosie. Ze slaan miljoenen tonnen koolstof op, beschermen de mensheid tegen de gevaarlijke gevolgen van de klimaatverandering en vormen het leefgebied van een groot aantal planten- en diersoorten.

Het behoort niet tot de doelstellingen voor het hernieuwbare energiebeleid om bossen als brandstof te plunderen want dit brengt de functies en diensten van bossen in gevaar. De wetenschappelijke adviseurs van de Europese Commissie hebben opgemerkt dat de bossen in de EU snel achteruitgaan, mede door de toegenomen ontbossing voor bio-energie.

Niet alleen de bossen in Europa leiden eronder. De EU importeert steeds meer houtpellets uit de VS, Canada, Rusland, de Oekraïne en zelfs Brazilië. De houtpelletindustrie in Noord-Amerika rooit elk jaar miljoenen tonnen bomen voor de export naar Europa, en daarom steunen 86 milieuorganisaties uit de hele wereld deze petitie.

Dit verkeerd begrepen hernieuwbare energiebeleid, dat schadelijk is voor de bossen, het klimaat en de luchtkwaliteit, wordt gefinancierd met subsidies die geacht worden "schone en groene" energie te bevorderen. In 2017 hebben 15 EU-lidstaten meer dan 6,5 miljard euro aan subsidies betaald voor de verbranding van hout voor de productie van energie. In de hele EU ligt de som nog veel hoger.

Begeleidende brief

Geachte dames en heren,

Het vergt veel betrokkenheid ter bescherming en herstelling van de natuurlijke bossen om de natuur te behouden en de ergste klimaatveranderingen te voorkomen.

Maar de leiders van de EU ondermijnen onze gezamenlijke inspanningen om te vechten voor onze bossen en onze planeet. Hoe ze dat doen? Door het bevorderen van de verbranding van boshout als een zogenaamd "koolstofvrije" hernieuwbare energiebron, verhoogt het EU-beleid de ontbossing en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen: ontbossing en verbranding zijn slecht voor het klimaat, slecht voor de menselijke gezondheid en slecht voor de planten en dieren die er leven.

Om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te bereiken, wordt de EU van jaar tot jaar steeds afhankelijker van de verbranding van hout. En de consumenten financieren jaarlijks miljarden euro's aan subsidies voor deze valse klimaatoplossing door middel van geheven belastingen - een situatie die onduldbaar is.

Daarom vragen/verzoeken wij de beleidsmakers van de EU en de EU-lidstaten:

- Maak een einde aan subsidies en andere stimulansen voor het verbranden van boshout en buig deze kritische steun om naar energie-efficiëntie en werkelijk emissiearme hernieuwbare energiebronnen
- Sluit de energie die wordt opgewekt door het verbranden van boshout uit van de doelstellingen voor hernieuwbare energie
- Geef prioriteit aan de bescherming en het herstel van de bossen en zorg ervoor dat het hele EU-beleid onze gezondheid, het klimaat en de biodiversiteit beschermt.

Met vriendelijke groet,

Footnotes
92.463 deelnemers

Help ons 100.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!