Ecuador: Stop het geweld in de mijnbouw

Mensen protesteren tegen de mijnbouw met spandoeken en posters Inwoners van de gemeente Buenos Aires verzetten zich tegen de mijnbouw (© Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema - BUPROE)

In het noorden van Ecuador verzet de gemeenschap van Buenos Aires zich vreedzaam tegen een Australisch mijnbouwbedrijf dat goud en koper wil delven in hun bergen. Het gaat de inwoners om hun mensenrechten en hun besluit tegen de mijnbouw.

Appel

Aan: Ministerie van Milieu; Ministerie van Niet-hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen; Burgemeester van de Gemeente Urcuquí; Tirone Vega Gaybor; Ministerie van de Regering van de Provincie Imbabura, Gouverneur M.ª Gabriela Jaramillo Puente; Gemeenteraad; Nation

“Waarborg de mensen- en natuurrechten in Ecuador, raadpleeg de bevolking en respecteer het besluit van de inwoners tegen de mijnbouw.”

Lees de begeleidende brief

In het noorden van Ecuador, in het district Urcuquí in de provincie Imbabura, heeft de ontdekking van goud tot razernij geleid. Duizenden goudzoekers zijn het gebied binnengedrongen - zonder enige vergunning. Zij verwoesten het vreedzame leven van de bewoners en brengen ernstige schade toe aan de landbouw en vergiftigen beken en rivieren door het gebruik van het uiterst giftige kwik en cyanide.

Nu heeft de hebzucht naar het glimmende metaal blijkbaar ook de politiek, de autoriteiten en de bedrijven in zijn greep gekregen: Goud en koper zullen in de toekomst - naar verluidt op legale wijze - worden gedolven in een grootschalige ontginning in dagbouw.

Sinds 19 april 2021 is de gemeenschap getroffen door een nieuwe invasie. De bewoners klagen dat HANRINE, een dochteronderneming van het Australische bedrijf Hancock Prospecting, de gemeenschap is binnengevallen met een konvooi vrachtwagens. Werknemers zouden bewoners intimideren en beweren dat ze alle vergunningen hebben die nodig zijn voor mijnbouw.

Ecuadoraanse mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat het mijnbouwbedrijf HANRINE geen vergunning heeft. Bovendien werd de concessie laut staatlichem Prüfungshofaan de onderneming verleend toen het mijnbouwkadaster werd gesloten.

Ongeacht of mijnbouw illegaal of zogenaamd legaal is, is de bevolking van Buenos Aires vastbesloten om geen goud- of kopermijnen toe te staan. Tot dusver hebben zij met een vreedzaam protest de doortocht van het konvooi verhinderd (zie video).

Steun alsjeblieft hun dringende brief aan de Ecuadoriaanse autoriteiten en aan het mijnbouwbedrijf. Laat hen weten dat de wereld toekijkt en dat zij het besluit van de gemeenschap moeten respecteren.

Achtergronden

Politie en militaire eenheden zijn de gemeente Buenos Aires binnengedrongen. Door de aanwezigheid van de gewapende eenheden vrezen de bewoners nu dat de autoriteiten het mijnbouwbedrijf de doorrit/doortocht willen toestaan.

"Wij zullen de rivieren, de beken, de bergen, de dieren en alles wat in onze gemeenschap bestaat verdedigen, wat er ook gebeurt", bevestigen de bewoners hun vreedzame protest. Sinds 2017 hebben zij zich herhaaldelijk uitgesproken tegen mijnbouw.

Illegale mijnbouw in het gebied heeft 5.000 goudzoekers en leden van gewapende en criminele groepen aangetrokken. Hun activiteiten en aanwezigheid hebben ernstige negatieve gevolgen voor de bewoners. Naast de vernietiging van het milieu en van de middelen van bestaan, heersen er geweld, wetteloosheid, alcoholisme en prostitutie. Wanneer de werkplaatsen van de illegale mijnwerkers door de autoriteiten worden ontruimd, vinden zij steenmolens, motoren, chemische tanks, gas- en brandstofflessen en kabelbaansystemen voor het vervoer van rotsblokken.

De Ecuadoriaanse pers heeft de neiging de bevolking van het gebied in verband te brengen met illegale mijnbouwactiviteiten. Bewoners wijzen dit soort verslaggeving af. Zij steunen de autoriteiten bij verschillende operaties tegen illegale mijnbouw. "Maar de illegale mijnwerkers komen er altijd mee weg. Het is schandalig", legt een bewoner uit.

De nu geplande zogenaamde “legale” mijnbouw, de industriële winning van goud en koper in grootschalige ontginning in dagbouw, zal de problemen nog verergeren, vrezen de mensen. Het bedrijf Hanrine bezit concessies voor ongeveer 23.000 hectare.

"De Ecuadoriaanse staat heeft ons (de bewoners van de gemeenschap) afwisselend bestempeld als terroristen, illegale mijnwerkers of anti-mijnwerkers". "Wij voelen ons in groot gevaar" omdat een controlepost van politie en leger, die de binnenkomst van illegale mijnwerkers moest verhinderen, is opgeheven. Dit maakte de weg vrij voor de vrachtwagens en machines van het mijnbedrijf. De vrachtwagens brachten ook arbeiders mee, tot 120 personen, die geen band met het gebied hebben. Daarnaast zijn er twee bussen met ongeveer 50 politieagenten en een groep soldaten. Midden in de COVID-19-pandemie verergert deze toevloed van buitenaf het gezondheidsrisico in de gemeenschap.

Het Bureau van de Ombudsman heeft ook een waarschuwing gegeven. Ondanks de maatregelen van de afgelopen dagen en de aanwezigheid van de politie, "is de situatie verslechterd", hoewel "de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de rechten van de mens en de natuur en voor de controle en regulering van de mijnbouwactiviteiten in Ecuador" bij de Staat ligt. "De aanpak van het mijnprobleem in Buenos Aires vereist een interinstitutionele coördinatie".

De mijnwerkers verklaren dat ze zich niet zullen terugtrekken. Ze hebben hun personeel en machines meegebracht om aan de slag te gaan. De toegangsweg is geblokkeerd met hun vrachtwagens en bestelwagens. Zij hebben een tijdelijk kamp opgezet aan de kant van de weg, wat bij wet verboden is. De grotere vrachtwagens bevatten vermoedelijk industriële machines, hetgeen wijst op de bedoeling om proefboringen uit te voeren op particuliere grond of overheidsgrond.

Documentatie:

Alert N°81 - Parroquia Buenos Aires, kanton Urcuquí, Imbabura (Ecuador) stelt nieuwe poging tot inval van het mijnbouwbedrijf ILEGAL HANRINE aan de kaak, die gepaard gaat met openbaar geweld

Alianza por los Derechos Humanos: Wij eisen dat de rechten van verzet en protest in de gemeente Buenos Aires -Imbabura- gewaarborgd en geëerbiedigd worden tijdens de noodtoestand.

Het Bureau van de Ombudsman roept de bevoegde autoriteiten op om het recht op verzet van de burgers van La Merced de Buenos Aires in Imbabura te respecteren en te waarborgen.

Begeleidende brief

Aan: Ministerie van Milieu; Ministerie van Niet-hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen; Burgemeester van de Gemeente Urcuquí; Tirone Vega Gaybor; Ministerie van de Regering van de Provincie Imbabura, Gouverneur M.ª Gabriela Jaramillo Puente; Gemeenteraad; Nation

Geachte vertegenwoordigers van de autoriteiten,

Wij hebben vernomen dat het Gemeentelijk District van Buenos Aires, evenals de gemeente Palmira van de inheemse Awá in het district Urcuquí, provincie Imbabura, de schending van hun rechten beklagen door een invasie van het mijnbouwbedrijf Hanrine.

Ter ondersteuning van de inwoners van het district Urcuquí, roepen wij u op:

Aan de autoriteiten:

- Grijp alstublieft in zodat er een einde komt aan alle intimidaties tegen de bevolking van Buenos Aires.
- Onderzoek de beschuldigingen zonder de inwoners van de gemeenschap als geheel te criminaliseren, vooringenomen te beschuldigen of van tevoren te veroordelen.
- Geef volledige uitleg over deze ongerechtvaardigde en op verschillende manieren riskante mijninvasie.
- Stel de milieuaansprakelijkheid vast die het gevolg is van illegale mijnbouw in het verleden waar niemand zich om bekommert: regel en controleer alle activiteiten die het milieu aantasten, overeenkomstig de wet en met waarborging van de mensenrechten en de rechten van de natuur, de grondwet en internationale instrumenten zoals IAO-verdrag 169.
- Respecteer en waarborg in de gemeente Buenos Aires het recht op protest, de vrijheid van meningsuiting, vreedzame vergadering en politieke participatie, alsmede het recht op persoonlijke integriteit en gezondheid van de inwoners.
- Breng een dialoog en een werktafel tussen de partijen tot stand om een oplossing voor dit sociale conflict te zoeken, met als mogelijk resultaat een raadpleging van de bewoners per voorafgaande, vrije en geïnformeerde toestemming over de toegang van de mijnbouwonderneming.

Aan de Nationale Politie:

- Gelieve uw werkzaamheden uit te voeren en, totdat de situatie volledig is opgelost, de toegang van bedrijven, machines en werknemers tot dit gebied te controleren en te belemmeren om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de burgers.
- Neem eventuele klachten van de bewoners serieus. Wat de in het gebied aanwezige strijdkrachten betreft, is volgens de Ecuadoriaanse grondwet hun opdracht niet de handhaving van de openbare orde, zodat hun aanwezigheid in Buenos Aires dringend moet worden opgehelderd. De openbare orde is de verantwoordelijkheid van de nationale politie.

De wereld kijkt wat er in Buenos Aires gebeurt. Ik zie uit naar uw snelle antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Footnotes

HANRINEHanrine Ecuadorian Exploration and Mining SA (HEEM)


volgens het nationale auditbureauContraloría General del Estado, Dirección Nacional de Auditorías de Recursos Naturales, Informe-DNA6-0009-2020, pagina 18 boven: https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61510&tipo=inf

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

111.180 deelnemers

Help ons 150.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!