Palmolie in Ecuador – gemeente verzet zich tegen landroof en racisme

Vijf mannen tussen oliepalmen Inwoners van de gemeente Barranquilla de San Javier klagen over landroof en juridische beslissingen (© Accion Ecológica) Mensen met kano's aan de oever van een rivier in het regenwoud en kinderen die in het water zwemmen Mensen met kano's aan de oever van een rivier in het regenwoud en kinderen die in het water zwemmen (© Nathalia Bonilla) Op een satellietfoto is de overlapping van de gebieden gemarkeerd. Daarboven staat in het Spaans "Gerechtigheid voor Barranquilla" Satellietfoto van het grondgebied van Barranquilla de San Javier met de gebieden die Energy & Palma zich heeft toegeëigend en omgezet in oliepalmplantages (gearceerd) (© Accion Ecológica) Twee mensen zijn aan het kanoën op een rivier Twee mensen zijn aan het kanoën op een rivier (© Accion Ecológica)

In het noorden van Ecuador vecht de bevolking tegen landroof en het kappen van regenwoud door de palmolie-industrie. De autoriteiten kiezen partij voor de bedrijven en rechtbanken veroordelen mensen onrechtmatig. Zelfs de VN roepen de Ecuadoraanse staat op om in te grijpen.

Appel

Aan: de regering van Ecuador; het Ecuadoraanse ministerie van Landbouw; kopieën aan de bedrijven Energy & Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills en PepsiCo; Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)

“Maak een einde aan racisme en discriminatie: Geef de Afro-Ecuadoraanse gemeenschap van Barranquilla de San Javier haar land terug en respecteer haar rechten.”

Lees de begeleidende brief

De laatste overblijfselen van de Chocó-regenwouden in Ecuador liggen in de provincie Esmeraldas aan de Stille Oceaan. De bevolking, inheemse mensen en mensen van Afro-Ecuadoraanse afkomst, hebben de soortenrijke natuur met hun manier van leven tot op de dag van vandaag behouden. Maar ze leven in extreme armoede omdat de staat nauwelijks aanwezig is, weinig investeert en hun rechten niet beschermt.

Palmolie-, hout- en goudmijnbedrijven maken misbruik van de afwezigheid van de overheid en het gebrek aan controle. Ze nemen land in beslag, vernietigen de natuur en vervuilen rivieren. De autoriteiten houden de activiteiten van de industrie meestal verborgen en reageren niet op de klachten van de bevolking.

"De acties van de staat en de bedrijven zijn duidelijk discriminerend," legt Natalia Bonilla van de organisatie Acción Ecológica uit.

Het palmoliebedrijf Energy & Palma heeft zich land toegeëigend van de Afro-gemeenschap van Barranquilla de San Javier. Volgens het Ecuadoraanse ministerie van Landbouw overlappen 251 hectaren oliepalmplantages van het bedrijf met het geregistreerde collectieve landeigendom van de gemeenschap.

"De gemeenschap werd van het land beroofd door illegale aan- en verkopen," legt advocaat Gustavo Redín uit. En dat terwijl de gemeenschap grondwettelijke rechten op haar land zou hebben.

Na een vreedzaam protest en een gewelddadige uitzetting door de politie, klaagde Energy & Palma verschillende bewoners en eiste schadevergoeding van ze. Sindsdien slepen de rechtszaken zich voort bij verschillende instanties.

"De rechterlijke macht wordt gebruikt om mensen te intimideren en te vervolgen", legt Redín uit. In het proces roept zelfs de VN de staat op om in te grijpen en de palmoliebedrijven en hun klanten om hun praktijken te veranderen.

Energy & Palma is onderdeel van het palmoliebedrijf La Fabril, dat levert aan voedselmultinationals als General Mills, Nestlé en PepsiCo en is gecertificeerd als sociaal en duurzaam verantwoord met het RSPO-keurmerk.

Start van de petitie: 15-05-2023

Begeleidende brief

Aan: de regering van Ecuador; het Ecuadoraanse ministerie van Landbouw; kopieën aan de bedrijven Energy & Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills en PepsiCo; Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Geachte president Lasso,

een gemeenschappelijk communiqué van de speciale rapporteurs van de Verenigde Naties (ref.: AL OTH 78/2022) concludeert dat het palmoliebedrijf Energy & Palma dat behoort tot de La Fabril-groep het juridisch systeem heeft misbruikt tegen mensen uit de Afro-Ecuadoraanse gemeenschap Barranquilla de San Javier, kanton San Lorenzo, provincie Esmeraldas. De Verenigde Naties bevelen de Ecuadoraanse staat aan om de verdedigers Luis Quintero, Antonio Mina, Andrés Arce en Néstor Caicedo te beschermen en het bedrijf te vragen om zijn gedrag te herzien.

Net als de Verenigde Naties erkennen ook wij het werk van de bovengenoemde mensen als verdedigers van de natuur en de mensenrechten. Het is een moeilijke weg voor de gemeenschap om zich juridisch te verdedigen en de intimidatie en uitbreiding van het bedrijf te stoppen. Dit laat duidelijk vormen van racisme zien, waarbij de ongelijkheid binnen het rechtssysteem wordt gebruikt om hun legitieme en vreedzame protest te stoppen.

Volgens de Ecuadoraanse grondwet is het voorouderlijk grondgebied dat in 2000 aan de gemeente Barranquilla de San Javier werd toegekend “ondeelbaar, niet-overdraagbaar en onvervreemdbaar”. Daarom moeten 251 hectare voorouderlijk grondgebied terug worden gegeven aan de gemeente, die bezet worden door het bedrijf Energy & Palma, zo blijkt uit een multitemporele studie uitgevoerd door het ministerie van Landbouw op 22 september 2017.

De grondwet garandeert ook het recht op verzet en collectieve organisatie, waaruit volgt dat de staat verplicht is om rechten en vrijheden te beschermen zodat de inwoners van de gemeente Barranquilla hun grondgebied en bossen kunnen verdedigen zonder juridische aanklachten, boetes of pesterijen van de bedrijven.

We eisen dat er een einde komt aan de vervolging van deze mensen en dat hun rechten op gerechtigheid en gelijkheid voor de wet worden gerespecteerd. Ze mogen niet worden gediscrimineerd, het zwijgen worden opgelegd of onzichtbaar worden gemaakt door de staat.

Bovendien erkent de Ecuadoraanse grondwet het recht van de natuur op herstel. Daarom moet het palmoliebedrijf de oorspronkelijke vegetatie (regenwoud) herstellen op het land dat gekapt is voor de palmolieproductie.

Om al deze redenen is er dringend nood aan een allesomvattend beleid om de rechten van mensenrechtenactivisten en milieuactivisten te garanderen, met inbegrip van een nationaal actieplan voor bedrijven en mensenrechten dat toegepast kan worden in gevallen zoals dat in Barranquilla de San Javier. Ecuador heeft de meeste internationale mensenrechteninstrumenten van het Universele Mensenrechtensysteem en het Inter-Amerikaanse Mensenrechtensysteem geratificeerd en zou daarnaar moeten handelen.

Met vriendelijke groet,

Footnotes

Volgens het Ecuadoraanse ministerie van Landbouw

Multitemporele studie van het grondbezit in gemeentelijke gebieden van de provincie Esmeraldas, technisch-juridisch rapport van 22 september 2017, uitgevoerd door het secretariaat-generaal van het ministerie van Landbouw, Veeteelt, Aquacultuur en Visserij.


geregistreerde collectieve landeigendom van de gemeenschapOfficieel erkend door de Ecuadoraanse staat sinds 28 juni 2000, onder register nr. 070 van het eigendomsregister van het kanton San Lorenzo en onder nr. 01 van het Repertorio-boek, pagina nr. 038 van dit kantoor, is een toewijzing van een stuk grond met een oppervlakte van 1430,80 hectare, verleend door het Nationaal Instituut voor Agrarische Ontwikkeling (INDA) ten gunste van de Afro-Ecuadoraanse gemeenschap van Baranquilla de San Javier, geregistreerd bij de vierde openbare notaris van het kanton Esmeraldas.


gemeenschap grondwettelijke rechten op haar land

Volgens de Ecuadoraanse grondwet van 2008 is het voorouderlijk grondgebied van inheemse en Afro-Ecuadoraanse gemeenschappen ondeelbaar, onherroepelijk en niet-overdraagbaar.


rechtszaken zich voort bij verschillende instantiesMongabay 2023. Ecuador: relatores de la ONU se pronuncian sobre intimidación y criminalización contra líderes ambientales: https://es.mongabay.com/2023/05/onu-se-pronuncia-sobre-intimidacion-y-criminalizacion-contra-lideres-ambientales-ecuador/.


gecertificeerd als sociaal en duurzaam verantwoord met het RSPO-keurmerk

De organisatie Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), gevestigd in Kuala Lumpur, kent een wereldwijd keurmerk toe voor palmolie die volgens haar eigen standaarden als duurzaam en maatschappelijk verantwoord wordt geproduceerd. Naar eigen zeggen is La Fabril sinds 2018 gecertificeerd met het RSPO-keurmerk door het Braziliaanse bedrijf IBD.

Zie: La Fabril 2018. GRUPO LA FABRIL RECEIVES INTERNATIONAL CERTIFICATION FOR ITS SUSTAINABLE PRODUCTION OF PALM OIL: https://www.lafabril.com.ec/en/grupo-la-fabril-receives-international-certification-for-its-sustainable-production-of-palm-oil/press-room/.

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

65.801 deelnemers

Help ons 100.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!