Indonesië: NEE tegen grootschalige ontbossing van de Mentawai-eilanden!

Houtkap onder palmbomen Dit zou overal op de Mentawai-eilanden kunnen gebeuren. (© YCMM) Twee inheemse mannen op Siberut Twee inheemse mannen op Siberut (© YCMM) Varkensstaartlangoer in een boom Varkensstaartlangoer (Simias concolor) (© Mateus Sakaliou) De Mentawai-eilanden ten westen van Sumatra, Indonesië De Mentawai-eilanden ten westen van Sumatra, Indonesië (© Sadalmelik /Wikipedia)

Indonesië heeft een vergunning verleend voor grootschalige houtkap op Sipora op de Mentawai-eilanden. In de komende 30 jaar mogen 20.706 ha bos en inheems land worden gerooid. Dit maakt de lokale bevolking kwetsbaarder voor overstromingen, watertekorten en de gevolgen van klimaatverandering. Help om de vergunning in te trekken!

Appel

Aan: de Gouverneur van West-Sumatra, Mahyeldi Ansharullah, en de Minister voor Bosbouw en Milieu, Siti Nurbaya Bakar.

“Trek de kapvergunning in die Sipora-eiland zal vernietigen en overstromingen en erosie zal veroorzaken. Geef de Mentawai formele rechten op hun land.”

Lees de begeleidende brief

Witte zandstranden, turkoois water, kokospalmen, weelderig bos. Sipora-eiland lijkt wel een paradijs maar voor de Mentawai is het gewoon thuis. Ze beheren het eiland al sinds eeuwen.

In juli 2023 kwamen de Mentawai erachter dat er een grootschalige kapvergunning was verleend aan een bedrijf om 20.706 ha bos te rooien. Hun land en hun levensonderhoud zouden dan zonder hun toestemming kunnen verdwijnen, alleen maar zodat een bedrijf hout kan verkopen.

Hoe kan het zijn dat de Indonesische regering land dat wordt geclassificeerd als "staatsbos" uitkiest voor een kapvergunning? Indonesië heeft ambitieuze klimaatverplichtingen m.b.t. ontbossing, dus waarom toestemming geven voor het kappen van een klein eiland dat kwetsbaar is voor erosie, klimaatverandering en overstroming?

Inheemse gemeenschappen, ngo’s en lokale autoriteiten zijn tegen tegen deze door mensen veroorzaakte aankomende ramp.

Rifai Lubis, directeur van de ngo YCMM/Mentawai ORCID:

“De bossen en natuurlijke rijkdommen van de Mentawai-eilanden zijn een voortdurend doelwit van exploitatie en ontbossing door de regering van Indonesië, ondanks het feit dat dergelijke vergunningen in strijd zijn met de klimaatverplichtingen van de regering en haar eigen wetten om kleine eilanden te beschermen tegen de exploitatie van natuurlijke rijkdommen. Ontbossing op 1/3 van het oppervlak van zo'n klein eiland zou een ramp zijn in termen van klimaatmitigatie, verlies van biodiversiteit en zou een grote impact hebben op het levensonderhoud van de inheemse Mentawai die afhankelijk zijn van dit bos om te overleven. We vragen de regering van Indonesië om deze vergunning in te trekken".

Een sprankje hoop: Het houtkapbedrijf PT.SPS moet in september 2023 een milieueffectrapportage (MER) indienen om groen licht te krijgen. Als die afgewezen wordt zal het houtkapproject geannuleerd of uitgesteld worden. De beslissing ligt nu in handen van het Ministerie van Bosbouw.

Steun de strijd van de inheemse bevolking van Sipora om hun levensonderhoud en hun manier van leven op hun kleine eiland te redden door onze petitie te ondertekenen.

Achtergronden

Natuurlijke hulpbronnen voortdurend bedreigd

De Mentawai-eilanden zijn een archipel die 150 kilometer voor de westkust van Sumatra ligt, in Indonesië. Vergeten door de wereld – en door investeerders – worden deze eilanden, rijk aan bossen en natuurlijke hulpbronnen, ondertussen meer en meer bedreigd.

De reden? De natuurlijke rijkdommen van Sumatra worden nu bijna volledig geëxploiteerd, met houtkap, oliepalmplantages en nog maar weinig bossen om te kappen. Dus investeerders, zoals in veel andere gebieden in Indonesië, raken ondertussen geïnteresseerd in natuurlijke hulpbronnen en land om te exploiteren die minder gemakkelijk te bereiken zijn, zoals de Mentawai-eilanden.

Tien jaar geleden kwamen lokale ngo’s, inheemse gemeenschappen en de kerk samen om de plannen voor oliepalmplantages op de eilanden te bestrijden. Ze slaagden erin de bestaande vergunningen ingetrokken te krijgen en de Regent verklaarde de eilanden palmolievrij (link). Helaas worden de natuurlijke rijkdommen van de Mentawai-eilanden nog steeds bedreigd. In het huidige geval kreeg het bedrijf PT Sumber Permata Sipora een vergunning voor grootschalige houtkap, ondanks het feit dat deze vergunning verschillende Indonesische wetten schendt, zoals de wetten die de natuurlijke hulpbronnen van kleine eilanden beschermen tegen exploitatie.

Hoewel de vergunning al op 28 maart 2023 werd verleend, werden de gemeenschappen er pas in juli 2023 van op de hoogte gebracht, waardoor ze erg weinig tijd hadden om te reageren. Helaas verplicht de Indonesische wet bedrijven of autoriteiten niet om de vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de getroffen gemeenschappen te verkrijgen voordat ze dergelijke vergunningen afgeven.

Alle Mentawai-eilanden zijn in gevaar, ook Pagai, Sipora en Siberut. 

Sipora is een klein eiland. Ik heb 10 jaar in Tuapeijat [de hoofdstad van de Regentschap van de Mentawai-eilanden] geleefd en de toegang tot schoon water is nu al moeilijk. Een groot deel van de bossen is in de afgelopen jaren al gerooid.”

Yosep Sarogdok, hoofd van het Huis van Afgevaardigden in the Mentawai Regentschap in een interview voor het tijdschrift Tempo op 24-07-2023 

Moeilijke toegang tot landrechten voor inheemse volkeren

De inheemse bevolking van de eilanden gebruikt en beschermt het bos al eeuwen, zo niet millennia. In de jaren ‘70 werden alle bossen van Indonesië echter tot "staatsbossen" verklaard. Daardoor vielen ze al snel in handen van hout-, papier- en palmoliebedrijven. De eerste houtbedrijven arriveerden op Siberut in de jaren ‘80, maar de inheemse bevolking verzette zich hevig - en tot nu toe behoorlijk effectief - tegen de vernietiging van hun bossen.

De Mentawai-eilanden

De Mentawai-eilanden zijn al 500.000 jaren gescheiden van Sumatra. Op de eilanden leven tal van soorten die nergens anders te vinden zijn – 90% van de zoogdieren die hier voorkomen is endemisch. Er is geen ander eiland van deze omvang wereldwijd waar zo veel endemische primaten voorkomen, zoals de dwergsiamang (Hylobates klossii), de varkensstaartlangoer (Simias concolor), de mentawaimakaak (Macaca pagensis), de siberutmakaak (Macaca Siberu) en de mentawailangoer (Presbytis Potenziani).

Ondanks hun exotische aantrekkingskracht, weelderige regenwouden, levendige culturen van de inheemse bevolking en natuurlijke schoonheid, trekken de eilanden niet veel bezoekers. De eilanden zijn onder surfers vooral bekend om hun adembenemende golven.

Meer informatie

Persmededeling: Mentawai ORCID/YCMM New Logging permit in the Mentawai threatens forests, indigenous peoples’ livelihoods and climate mitigation efforts

Rainforest Foundation Norway: Timber Plantations Threaten Mentawai's Forests

Video: BURNED: Are Trees the New Coal?

Begeleidende brief

Aan: de Gouverneur van West-Sumatra, Mahyeldi Ansharullah, en de Minister voor Bosbouw en Milieu, Siti Nurbaya Bakar.

Geachte Gouverneur van West-Sumatra, Mahyeldi Ansharullah, en Minister voor Bosbouw en Milieu, Siti Nurbaya Bakar,

We willen graag de volgende kwestie onder uw aandacht brengen en verzoeken u dringend om snel actie te ondernemen:

Tien jaar geleden kwamen lokale ngo’s, inheemse gemeenschappen en de kerk samen om de plannen voor oliepalmplantages op de eilanden te bestrijden. Ze slaagden erin de bestaande vergunningen ingetrokken te krijgen en de Regent verklaarde de eilanden palmolievrij. Helaas worden de natuurlijke rijkdommen van de Mentawai-eilanden nog steeds bedreigd. In het huidige geval kreeg het bedrijf PT Sumber Permata Sipora een vergunning voor grootschalige houtkap, ondanks het feit dat deze vergunning verschillende Indonesische wetten schendt, zoals de wetten die de natuurlijke hulpbronnen van kleine eilanden beschermen tegen exploitatie.

Hoewel de vergunning al op 28 maart 2023 werd verleend, werden de gemeenschappen er pas in juli 2023 van op de hoogte gebracht, waardoor ze erg weinig tijd hadden om te reageren. Helaas verplicht de Indonesische wet bedrijven of autoriteiten niet om de vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de getroffen gemeenschappen te verkrijgen voordat ze dergelijke vergunningen afgeven.

Wij vragen u om:

– de milieueffectbeoordeling van PT.SPS af te wijzen vanwege de gevolgen van het geplande project voor het klimaat, de biodiversiteit, het milieu en de rechten van inheemse volkeren

– er bij de centrale regering van Indonesië op aan te dringen om de vergunning in te trekken

– de regionale regering van Mentawai te verzoeken om het proces van erkenning van inheemse volken en hun recht op land in de getroffen gebieden op het eiland Sipora te versnellen.

Alle Mentawai-eilanden zijn in gevaar, ook Pagai, Sipora en Siberut.

Offer Sipora alstublieft niet op voor de productie van timmerhout.

Met vriendelijke groet,

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

88.371 deelnemers

Help ons 100.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!