Indonesië: Zee voor het eiland Nias wordt verpest door bitumen

Demonstratie op een strand op het Indonesische eiland Nias Bewoners van het eiland Nias roepen op tot "De zee is ons leven! Maak het snel schoon!" (© WALHI Sumatra Utara) Gekenterd schip MT AASHI Sinds de tanker averij heeft opgelopen wordt de zee bij Nias verpest (© WALHI Sumatra Utara) Twee mannen tonen bitumen aan de vervuilde kustlijn Zwarte kleverige brokken verstoppen de fauna. De mangroven sterven af en de vissers kunnen de zee niet op (© WALHI Sumatra Utara)

Een milieuramp bedreigt de zee bij het eiland Nias – er stroomt al maanden bitumen uit het schip MT AASHI en vervuilt de koraalriffen, mangrovebossen en kusten. De regering moet in actie komen!

Appel

Aan: de regering van Indonesië, de regering van Noord-Sumatra, de MT AASHI

“De zee bij Nias mag niet nog meer vervuilt raken! Kom eindelijk in actie!”

Lees de begeleidende brief

Voor de kust van Sumatra voltrekt zich een milieudrama. "De koraalriffen en mangrovebossen tot aan de kust van het eiland Nias zijn al ernstig beschadigd", klaagt Rianda Purba, directeur van de milieuorganisatie WALHI Noord-Sumatra. "De autoriteiten moeten eindelijk reageren. We hebben de aandacht van de hele wereld nodig zodat er effectieve maatregelen tegen de olieramp genomen kunnen worden."

In februari liep de tanker MT AASHI aan de grond in de wateren tussen Sumatra en het westelijk gelegen eiland Nias. Het schip, dat onder de vlag van Gabon voer, vervoerde 3.600 ton bitumen uit de Verenigde Arabische Emiraten en was op weg naar Sumatra. Volgens het Indonesische ministerie van Milieu was het schip al aangetast en beschadigd toen het werd geraakt door sterke golven in de Indische Oceaan. Sindsdien lekt het bitumen weg en vervuilt het de zee en de kusten. De verontreiniging met bitumen heeft ondertussen een straal van 70 kilometer bereikt.

De MT AASHI is speciaal ontworpen voor het vervoer van bitumen. Naast de kapitein had de tanker een bemanning van twintig zeelieden uit India. De mannen werden geëvacueerd en ondergebracht in een hotel. De eigenaars van het schip blijven echter blijkbaar inactief. Na tien maanden is het scheepswrak nog steeds niet geborgen en zijn er geen maatregelen genomen om het bitumen te verwijderen.

De bevolking van Nias heeft jouw hulp nodig. Steun alsjeblieft haar appel aan de regering en de eigenaars van het schip:

WALHI Noord-Sumatra: Documentaire "Lara Aspal"

Achtergronden

Vervuiling van de kusten, mangroven en koraalriffen

De kusten zijn bedekt met harde zwarte brokken. Het is gevaarlijk om de vissersboten te gebruiken, want alles zit onder het bitumen: de roeispanen, de netten, de motoren. We kunnen alleen maar schatten hoeveel vissen en vogels zijn gestorven. Het leven van de mensen op Nias en de naburige eilanden is een verschrikking.

Vooral de mangrovebossen lijden sterk onder de ramp. De wortels die in het water staan zijn als aan elkaar geplakt met pek, de bladeren zijn als verbrand, het leven in de mangroven, de kraamkamer van veel vissoorten, sterft af. Helaas worden ook nieuwe mangroveplantages aangetast.

Rampen met olietankers, waarvan Alaska in 1989 een verschrikkelijk voorbeeld was, doden vaak duizenden zeevogels en vele andere dieren. De natuur lijdt er vandaag de dag nog steeds onder. Eén reden: er is veel te laat actie ondernomen.

Sinds het ongeluk in Alaska heeft er een herbezinning plaatsgevonden. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) moeten tankers vanaf 2015 een tweede romp hebben. De nieuwe richtlijnen zijn echter niet genoeg en er blijven vreselijke rampen gebeuren.

Het transport van olie en bitumen gaat gepaard met grote risico's. Bitumen, een stroperige, zwarte vloeistof, is het residu dat overblijft na de destillatie van benzine, diesel en paraffine. Het wordt voornamelijk gebruikt als bindmiddel voor asfalt.

Bitumen lost weliswaar niet op in water en wordt daarom niet geclassificeerd als gevaarlijk voor water. Maar omdat de zwarte substantie aan dieren, planten en visnetten blijft kleven, kunnen de gevolgen van zo'n ongeluk dramatisch zijn.

Eisen van de mensen van Nias

* De regering reageert veel te traag op het probleem van watervervuiling in het noorden van Nias. Het schip moet onmiddellijk geborgen worden.

* De enorme milieuvervuiling van de wateren bij Nias, de koraalriffen, mangrovebossen en kusten moet snel en consequent worden verholpen. Er lekt nog steeds bitumen weg.

* De economische schade voor de kleine vissers is enorm. De visvangst daalt en de vissers moeten verder de zee op, wat meer brandstof kost.

* Vissers en groepen die zich inzetten voor het behoud van de zee mogen niet aan hun lot worden overgelaten. De regering moet in actie komen!

Het eiland Nias

Nias ligt 125 kilometer westelijk van Sumatra in de Indische Oceaan en is een nauwelijks bekend natuurparadijs. Nias was duizenden jaren geïsoleerd, waardoor zich een bijzondere flora en fauna kon ontwikkelen. Ook de mensen verschillen qua cultuur, taal en genenpool van de bewoners van Sumatra. Tot op de dag van vandaag leven de bewoners van Nias volgens de normen van hun inheemse cultuur. 

Traditionele dorpen hebben een bepaalde orde. Soms vindt men er nog steeds indrukwekkende monumenten van steen en gebeeldhouwde voorouderfiguren. De toenmalig op heuvels gebouwde aardbevingsbestendige, palenhuizen worden echter steeds zeldzamer.

De tsunami van 26 december 2004 en de aardbeving rond Pasen in 2005 hebben Nias zwaar getroffen. Het eiland is tot op de dag van vandaag nauwelijks hersteld van de rampen. De bevolking is erg arm en leeft van de visvangst. Zelfs de surfers die Nias vroeger bezochten vanwege de indrukwekkende steile golven zijn sindsdien weggebleven.

Begeleidende brief

Aan: de regering van Indonesië, de regering van Noord-Sumatra, de MT AASHI

Geachte dames en heren,

Sinds februari 2023 veroorzaakt het ongeluk met het schip bij het dorp Faekhuna'a op het eiland Nias in de provincie Noord-Sumatra een vreselijke milieuramp. Duizenden tonnen bitumen vervuilen de kusten, koraalriffen en mangrovebossen. Rampen op zee, bijvoorbeeld in Alaska in 1989, hebben honderdduizenden zeevogels en vele andere dieren het leven gekost. De natuur lijdt daar nu nog steeds, deels omdat er veel te laat is ingegrepen. Zo'n ramp mag in Indonesië niet nog een keer gebeuren! De verspreiding van bitumen heeft ondertussen echter een omvang van 70 kilometer bereikt.

De ecologische en sociale gevolgen zijn verschrikkelijk als er niet meteen actie wordt ondernomen.

Wij eisen:

1. Het bedrijf en de regering moeten het schip onmiddellijk bergen.

2. Het schip moet onmiddellijk geleegd en volledig schoongemaakt worden om te zorgen dat de zee niet nog meer vervuilt.

3. Er moeten maatregelen worden genomen om het mariene ecosysteem te herstellen.

4. De regering en het bedrijf moeten onmiddellijk schadevergoeding betalen aan de betroffen vissers en gemeentes. Bovendien moeten zij opkomen voor de schade en de vervuiling van het milieu.

5. Aangezien de aanpak van deze door de MT AASHI veroorzaakte ramp moeten de regering en de provincies in Indonesië voorzorgsmaatregelen nemen en teams vormen om te reageren op olielekkages.

Met vriendelijke groet,

Footnotes

bitumenBitumen wordt verkregen uit ruwe olie. Het wordt voornamelijk gebruikt als bindmiddel in asfalt. Het is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor water, maar het plakt kieuwen, vleugels en planten aan elkaar.

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

67.696 deelnemers

Help ons 100.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!