Papoea-vrouw met mondmasker met in het Indonesisch de opschrift "Bescherm het bos – het bos beschermt ons" "Bescherm het bos – het bos beschermt ons" (© Pusaka) Kaart van Papoea Ten zuiden van het district Boven Digoel verandert de landschap langzaamaan van regenwoud tot savanne (© Rettet den Regenwald e.V.) Een rivier meandert door het regenbos. De 500 km lange Digoel-rivier mondt uit in de zee in Merauke (© Richard Mahuze) Collage van de soortenrijkdom in Papoea Boomkangoeroe en paradijsvogel (© CraigRJD & feathercollector / istockphoto.com) Palmolieplantage van het bedrijf Korindo Palmolieplantage van Korindo in het zuidoosten van Papoea (© Mighty Earth)

Het regenwoud in het zuiden van Papoea redden en de inheemse Papoea’s sterker maken

De regenwouden in Papoea ondergaan een ongekende stormloop door hout-, palmolie- en mijnbouwbedrijven. Landroof en kaalslag zijn enorm aan het toenemen. Door het verdwijnen van het bos verliezen de inheemse Papoea’s hun bestaansbasis. De milieu- en mensenrechtenorganisatie Pusaka verzet zich tegen kaalslag en landroof.

Projectoverzicht

OnderwerpenLeefgebieden

Projectdoel Het regenwoud in het zuiden van Papoea redden en het inheemse volk sterker maken

Activiteiten Inheemse gemeenschappen steunen, politieke werkzaamheden

Marius Betera verzette zich jarenlang tegen een palmoliebedrijf dat zijn erfenis, het bos van zijn voorouders, wil kappen om er oliepalmen aan te planten. Op 16 mei 2020 werd hij in elkaar geslagen door een politieagent en stierf enkele uren daarna in het ziekenhuis.

Zijn nalatenschap is een bos in het zuidoosten van Papoea, het Indonesische gedeelte van het eiland Nieuw-Guinea. De inheemse Papoea’s beschouwen het bos als hun moeder die hun alles geeft wat ze nodig hebben: Ze eten het merg van de sagopalm, verzamelen bosvruchten, planten kleine tuinen en vissen en jagen in het bos. Het regenwoud is een heilige plek voor de Papoea’s want hier leven hun voorouders voort. Hier zijn ze één met hen en de schepping. 

Het regenwoud is de erfenis van de voorouders

 

Van het hooggebergte in het midden tot aan de moerassen aan de zuidelijke kust is het eiland bedekt met regenwoud. Dit bosgebied, het grootste van heel Indonesië, biedt een rijke en unieke biodiversiteit.

Er leven prachtige paradijsvogels, boomkangoeroes en veel onbekende soorten. Bovendien is er ook een indrukwekkende veelzijdigheid van menselijke talen en culturen te vinden. In het zuidoosten neemt het dichte regenwoud af en verandert het geleidelijk in savanne. Deze twee regio's, het laaglandregenwoud en de Trans-Fly-savanne, behoren tot de ecoregio's op de aarde die onvoorwaardelijk moeten worden beschermd.

Het regenwoud van de Papoea's in de klauwen van de agro-industrie

Steeds meer landbouwbedrijven vallen ondertussen het oerwoud en de savanne binnen, want de regenwouden in de diepere lagen van Sumatra en Borneo hebben ze al geplunderd. In de afgelopen 20 jaar zijn duizenden vierkante kilometers van het regenwoud van Papoea gerooid. Voor tropisch hout en megaplantages en ondanks het verzet van de inheemse bosbewoners.

 

De natuurlandschappen veranderen in eentonige landbouwgebieden. In de zuidelijke districten Merauke, Mappi en Boven Digoel ontstaan zogenoemde "estates": reuze plantages voor de teelt van voedings- en energiegewassen onder de soevereiniteit van het Ministerie voor Defensie en Veiligheid. 2.684.681 ha regenwoud zijn in gevaar waarvan 972.625 ha veenbos.

Het economische beleid van de Indonesische regering bespoedigt de "ontsluiting" van de bossen van Papoea. Nieuwe wetten vergemakkelijken dat er wordt geïnvesteerd in “food estates” en regenwoud wordt vernietigd voor deze estates – naar men zegt ter beveiliging van de voedselvoorziening. In realiteit echter meestal voor palmolie en papier.

Er wordt noch rekening gehouden met de klimaatcrisis, noch met het verdwijnen van soorten noch met de rechten van de inheemse bevolking. De mensen die er leven hebben geen zeggenschap over de veranderingen. Opeens ontbreekt het bos als bron voor hun voedselvoorziening zodat ze vaak honger moeten leiden. Bovendien zijn fraude, plundering en discriminatie onderdeel van het dagelijks leven geworden. 

Gezien deze situatie moet er dringend invloed worden uitgeoefend op de politiek en de economie, aldus Pusaka. Het doel zijn politieke raamwerken die de rechten van de inheemse Papoea’s erkennen en tegelijkertijd de ontbossing en de milieuverwoesting remmen.

Natuurerfenis bewaren – het project en de organisatie Pusaka

Franky Samperante, de directeur van Pusaka, hoopt dat de kaalslag kan worden gestopt als er internationale aandacht voor is. "De wereld moet begrijpen hoe belangrijk Papoea is, zowel voor de soortenrijkdom als ook voor het klimaat."

Pusaka betekent 'erfenis'. De naam benadrukt de wil van de organisatie om het natuurlijke erfgoed van het bos te behouden en aan toekomstige generaties na te laten. 

"De dorpen verzetten zich tegen de landroof", zegt Franky. "Wij steunen de bosbewoners met onze deskundigheid, rechtsbijstand en campagnes. Bovendien hebben ze geld nodig zodat ze zich niet laten beetnemen door de foute beloftes van de concerns."

Doelstellingen: Het regenwoud in het zuiden van Papoea redden en de inheemse Papoea’s sterker maken

  • Veranderingen teweegbrengen in de politiek en economie, d.w.z. wetten en verplichtingen opleggen aan bedrijven ten aanzien van de bescherming en de eerbiediging van de mensenrechten van de inheemse Papoea's;
  • Verbeteringen teweegbrengen voor de inheemse Papoea's m.b.t. het gebruik van land en bos als bron voor hun levensonderhoud, voedsel en ecologie;
  • Verdere ontbossing voorkomen en milieu beschermen;
  • De vaardigheden en de positie van de inheemse Papoea's versterken om hun rechten, middelen van bestaan, voedselbronnen en de bescherming van de bossen veilig te stellen;
  • Onderwijs en opleiding bieden; inheemse gemeenschappen en milieuactivisten begeleiden en steunen;
  • Campagnes en juridische processen voeren; invloed uitoefenen op de politiek en rechtshandhaving; uitzonderlijke gevallen monitoren en onderzoeken; publicaties opstellen;

Verdere opleiding aanbieden voor Pusaka op het gebied van veiligheid, communicatie, marktcampagnes, financieel beheer, kennisbeheer, analyse van GIS-gegevens.

Donatiegebied "Beschermers van het regenwoud"

Als je het regenwoud in het zuiden van Papoea wilt behouden, gebruik dan alsjeblieft het donatieknopje onder "Donatie voor de beschermers van het regenwoud".


  1. ecoregio's

    Een ecoregio is een streek die in fysisch-geografisch (bodemeigenschappen, reliëf) en ecologisch (natuur en milieu) opzicht min of meer gelijksoortig is. Bron: https://www.ecopedia.be/encyclopedie/ecoregio (opgeroepen op 20-03-23).

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!