Kan de VN het uitsterven van soorten stoppen?

Amazone regenwoud Amazone regenwoud (© Dr Morley Read / shutterstock.com)

6 dec 2022

Hoe willen wij mensen het massale uitsterven van dier- en plantensoorten stoppen? Op de biodiversiteitstop van 7 tot 19 december in Montreal staat niet minder op het spel. De omvang van de crisis is alarmerend: tot één miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd. Red het Regenwoud volgt de conferentie ter plaatse en overlegt met uitvoerend secretaris Mrema, de biodiversiteitschef van de VN.

"Het uitsterven van soorten gaat over meer dan iconen als orang-oetans en ijsberen. Het gaat erom dat het levensweb steeds grotere gaten krijgt totdat het scheurt en hele ecosystemen instorten," zegt Marianne Klute, voorzitter van Red het Regenwoud, in de aanloop naar de biodiversiteitstop COP15 van de VN.

"We zien het gevaar vooral duidelijk in de tropische regenwouden en veenwouden, die een sleutelrol spelen in de biodiversiteit en in het klimaatsysteem. Soortenbescherming, regenwoudbescherming en klimaatbescherming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we er niet in slagen deze drievoudige bescherming tot stand te brengen, zullen we onze bestaansmiddelen vernietigen, want de natuur voorziet ons van voedsel, water en schone lucht. Het geeft ons medicijnen en bouwmaterialen. Bossen zijn spirituele plaatsen en een thuis voor miljarden mensen. De VN-conferentie moet daarom gewoon een positieve uitkomst hebben."

Regeringsdelegaties uit bijna 200 landen komen naar Montreal voor COP15 – ongeveer 50 landen sturen ministers. In totaal nemen 10.000 vertegenwoordigers deel aan de conferentie.

Centraal in COP15 staat een toekomstige kaderovereenkomst voor soorten- en natuurbehoud, het "Post-2020 Global Biodiversity Framework". Het plan van de VN om tegen 2030 in totaal 30 procent van het aardoppervlak te beschermen heeft scherpe kritiek uitgelokt. Mensenrechtenorganisaties en milieuactivisten zijn verontrust. Het "30 x 30"-plan zou de grootste landroof in de geschiedenis kunnen worden, die ook weinig zou bijdragen tot de bescherming van soorten.

In een petitie eisen Red het Regenwoud en meer dan een dozijn organisaties uit Afrika en Azië dat de VN, de VN-lidstaten en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de rechten van inheemse volkeren waarborgen in plaats van zich te focussen op "30 x 30". Omdat de natuur er beter aan toe is daar waar inheemse volkeren de verantwoordelijkheid dragen.

"30 procent van de aarde beschermen klinkt verleidelijk eenvoudig – maar het is heel gevaarlijk. De theorie erachter is dat de natuur alleen beschermd kan worden als je de mensen erbuiten houdt. In de praktijk betekent dat de lokale bevolking wordt verdreven," legt Marianne Klute uit.

De meer dan 60.000 handtekeningen op de petitie zullen op 8 december (donderdag) in Montreal worden overhandigd aan de uitvoerend secretaris van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit en biodiversiteitschef van de Verenigde Naties, Elizabeth Maruma Mrema.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!