Red de groene longen van onze planeet

Een inheemse man die versierd is met veren en beschilderingen in zijn gezicht heeft staat met een blaaspijp in het regenwoud Het Amazoneregenwoud geeft zijn inheemse bewoners alles wat zij nodig hebben voor hun leven (© COICA.ORG)

Zowel in Brazilië, Ecuador, Peru als ook de buurlanden: Overal worden de inheemse volkeren van het Amazonegebied bedreigd en hun leefmilieu, het regenwoud, verwoest. Ondersteun de oerbewoners bij hun oproep aan de VN en aan de regeringen om de verwoesting te stoppen van het grootste, waterrijkste en soortenrijkste ecosysteem ter wereld.

Appel

Aan: VN en VN-instituties (CERD, UNEP, UNDP, OIT, OMS, FAO, UNFCCC, CDB, UNESCO, speciaal gezant voor inheemse volkeren) zoals ook de regeringen van de landen van het Amazone-gebie

“Gebruik je stem om het Amazoneregenwoud te verdedigen. Het rooien van bomen en het uitwissen van de inheemse bewoners moet gestopt worden!”

Lees de begeleidende brief

"Wij richten deze brief aan u omdat het Amazonegebied met zijn rijke biologische diversiteit al voor een kwart is verwoest. Als wij er niet voor zorgen dat de houtkap stopt, zal het ecosysteem binnen enkele jaren onherroepelijk instorten en niet meer de functies vervullen die zo belangrijk zijn voor het leven op aarde."

Dit is het appel dat de oerinwoners van de Zuid-Amerikaanse regenwouden doen op de internationale gemeenschap. Via hun dakverband COICA eisen zij van de Verenigde Naties (VN) en de regeringen van Zuid-Amerika dat het Amazonegebied moet worden beschermd. De COICA vertegenwoordigd duizenden dorpjes in het oerwoud, honderden verenigingen van indianen en de 9 nationale verenigingen van de landen van het Amazonegebied.

De autochtone volkeren hebben er met hun milieuvriendelijke manier van leven niet alleen voor gezorgd dat de regenwouden tot op de dag van vandaag nog bestaan maar ze verdedigen de bossen ook tegen de hout- en landbouwindustrie, mijnbouwconcerns en reusachtige stuwdamprojecten.

Vaak worden ze daarom bedreigd, vervolgd of gecriminaliseerd. De meest ernstige mensenrechtenschendingen zijn het gevolg, zoals de moord op 20 geïsoleerde inheemse bewoners van het regenwoud door goudzoekers in september 2017.

Het behoud van de Amazone is ook belangrijk voor ons: het regenwoud reguleert niet alleen het klimaat in Zuid-Amerika maar over de hele wereld. Het rooien op grote schaal veroorzaakt enorme CO2-emissies, extreme weersomstandigheden zoals droogte, ongekende stortregens en hevige stormen.

De organisaties van de inheemse volkeren eisen van de VN en de regeringen van de landen van het Amazonegebied om "omvattend en op internationaal gebied te handelen omdat de ontbossing van het regenwoud en de vervuiling van het milieu in één land ook de buurlanden en de hele planeet betreft".

Begeleidende brief

Aan: VN en VN-instituties (CERD, UNEP, UNDP, OIT, OMS, FAO, UNFCCC, CDB, UNESCO, speciaal gezant voor inheemse volkeren) zoals ook de regeringen van de landen van het Amazone-gebie

Geachte mevrouw Victoria Tauli-Corpuz, speciale verslaggever van de VN voor de rechten van inheemse volkeren,
Geachte heer Erik Solheim, Executive Director van het VN-Milieuprogramma,
Geachte heer Ib Petersen, voorzitter van de directie van het UNDP,
Geachte heer Guy Ryder, directeur van het OIT,
Geachte mevrouw Anastasia Crickley, presidente van het CERD,
Geachte heer dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal OMS,
Geachte heer José Graziano da Silva, directeur-generaal FAO,
Geachte mevrouw Patricia Espinosa, uitvoerend secretaris Klimaatraamverdrag UNFCCC,
Geachte mevrouw Cristiana Pașca Palmer, uitvoerend secretaris CBD,
Geachte mevrouw Irina Bokova, directeur-generaal UNESCO,

het Amazonegebied is één geheel en moet ook zodanig worden behandeld ‑ ook al omvat het grondgebied negen landen. Het is dus niet efficiënt om projecten te creëren die maar een deel beschermen terwijl een ander deel verwoest wordt. Dit is evenmin het geval bij de initiativen waarbij de bevolking aan één kant van een grens wordt ingeënt terwijl men aan de andere kant kan zien hoe de mensen ziek worden. Of zoals een rivier waar aan de ene kant van een grens een stuwdam wordt gebouwd zodat de buurlanden problemen krijgen. Of door duizenden tonnen van giftige stoffen en emissies in het ene land uit te stoten en dan te kijken hoe de giften door de lucht en het water verspreiden en in de voedselketen terechtkomen.

De moord op minstens twintig oerinwoners in Brazilië is geen afzonderlijk geval en laat zien hoe urgent de situatie is. De inheemse volkeren die in het Amazonegebied leven hebben te kampen met dezelfde soort van bedreigingen en inbreuken: mijnbouwprojecten, de uitbreiding van de landbouwindustrie zoals oliepalmplantages, aardoliewinning, illegale houtkap, uitbundige veeteelt en bedreigende infrastructuurprojecten zoals landelijke wegen, stuwmeren, kanalen, hoogspanningsleidingen, enz.

Om die redenen richten wij ons aan de organisaties van de Verenigde Naties (VN) met het dringende verzoek om een internationaal noodmissie in het leven te roepen en wel in coördinatie met de COICA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) en met de regeringen van de landen van het Amazonegebied. Het doel is om de inbreuken te verifiëren waaraan zowel de oerwouden als ook de hier levende inheemse volkeren worden blootgesteld.

Bovendien vragen wij aan de VN om een dialoog met de regeringen op te starten die aan enkele van deze projecten deelnemen zoals bijvoorbeeld de regering van China. Deze ondersteuning wordt van alle nationale verenigen geeist die deel zijn van de COICA. Het doel is om aanbevelingen voor protectieve maatregelen van banken en milieunormen en sociale normen voor bedrijven vast te leggen. Óf zulke maatregelen bestaan momenteel nog niet óf ze zijn onvoldoende.

Om de genoemde redenen is een onmiddellijke interventie van de VN-organisaties dringend nodig. Vandaar dat wij ook onze volledige steun geven aan de eisen van de COICA.

Hoogachtend,

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

501.975 deelnemers

Help ons 550.000 te bereiken:

Laatste activiteiten“