Red miljoen bomen in Tanzania!

Massai-giraffen in het Selous wildreservaat in Tanzania Het Selous wildreservaat biedt een habitat voor giraffen, olifanten en neushoorns (© nyiragongo/istockphoto.com)

De Tanzaniaanse president John Magufuli wil 1.500 km2 bos en savanne ter beschikking stellen voor ontbossingsdoeleinden in een paradijs voor olifanten, giraffen en leeuwen. 2,6 mln. bomen moeten wijken in het UNESCO-werelderfgoed voor een stuwmeer. De ecologische schade zou onreparabel zijn. Help mee om het werelderfgoed te bewaren!

Appel

Aan: President van Tanzania John Pombe Joseph Magufuli

“Het Selous wildreservaat is een ecologische schatkamer. Bewaar dit UNESCO-werelderfgoed en deze habitat van bedreigde olifanten en leeuwen.”

Lees de begeleidende brief

Kuddes van olifanten en giraffen trekken er nog door de savanne, nijlpaarden dobberen op en neer in het ondiepe water en leeuwen sluipen op hun jacht door het gras. Kort geleden hebben biologen hier zwarte neushoorns gesignaleerd. Het Selous wildreservaat is vol van leven en tegelijkertijd bedreigd. De geplande stuwdam van de rivier Rufiji in in het hart van het UNESCO-werelderfgoed bij Stiegler's Gorge zou catastrofaal zijn.

President Magufuli wil in actie komen en 2,6 mln. bomen laten kappen. Het plan is om 1.500 km2 bos en savanne te kappen zodat het gebied dan over een tijdje volledig onder water zal staan. In december 2018 gaf de regering de order voor het bouwproject aan een Egyptisch consortium.

Milieuactivisten lopen storm tegen het project omdat ze bang zijn van de definitieve verwoesting van het al beschadigde beschermde gebied. Een uraniummijn dreigt een deel van het reservaat te vernietigen en de olifantenpopulatie is al sterk gedaald. Daarom heeft de UNESCO Selous tot "bedreigd werelderfgoed" verklaard. In februari stuurde zij een duidelijke brief aan de Tanzaniaanse regering ‑ zonder resultaat.

Een stuwdam zou schade aan het delta en aan het mangrovebos stroomafwaarts van de rivier veroorzaken. 200.000 mensen (vooral landbouwers en vissers) zouden er de dupe van zijn.

De bouw is gepland om te beginnen in de zomer van 2019 en dat hoewel de financiering van het project nog onzeker is. President John Magufuli wil een maker zijn die immuun is tegen kritiek. Een regeringslid heeft de tegenstaanders zelfs gedreigd met gevangenisstraf.

De Tanzaniaanse bevolking heeft een betere elektriciteitsvoorziening nodig maar een stuwdamproject zal niet de oplossing zijn. 2,6 mln. laten kappen voor een dergelijk nutteloos project? Teken onze petitie ter bescherming van het Selous wildreservaat.

Achtergronden

**Selous Game Reserve**

In 1982 is het Selous wildreservaat verklaard tot UNESCO-werelderfgoed. Met 51.200 km2 is het gebied groter dan Zwitserland. De "puls van de seizoenen" van de Rufijirivier is bepalend voor de ecologische waarde van het gebied: Daarbij is er een afwisseling van wateroverloop, overstroming en droogte, waarbij de rivierarmen krimpen tot poelen of zelfs helemaal opdrogen. De diversiteit van de habitats varieert van uitgestrekte Miombo-bossen, galerijbossen, open graslanden, canyon-ecosystemen tot moerassen.

Er zijn meer dan 2.100 plantensoorten geïdentificeerd in Selous, maar het aantal zal naar verwachting nog aanzienlijk hoger liggen. In het reservaat leven volgens de UNESCO meer dan 100.000 olifanten (Loxodonta africana) en 2.130 neushoorns (Diceros bicornis). Daarnaast zijn er twee van de grootste populaties ter wereld te vinden: een nijlpaardenpopulatie (Hippopotamus amphibius) met 18.200 individuen en een kafferbuffelpopulatie (Syncerus caffer) met bijna 205.000 individuen. Ornithologen hebben er bovendien 350 verschillende vogelsoorten geteld.

Het beschermde gebied is ingebed in het 90.000 vierkante kilometer grote Selous-ecosysteem en is functioneel verbonden met het Niassa Game Reserve in Mozambique.

**Stroperij**

Stroperij is een van de hoofdproblemen van het Selous wildreservaat. Sinds het gebied is verklaard tot werelderfgoed in 1982 is het aantal olifanten met 90 % gedaald ten gevolge van stroperij.

**Schade door stuwdamproject**

De ecologische schade treft veel grotere delen van het beschermde gebied buiten het eigenlijke stuwmeer: meer dan 230 kilometer aan toegangswegen en accommodatie voor duizenden bouwvakkers trekken kolonisten en boeren aan die het land overnemen en zich er permanent vestigen. Stropers van olifanten en neushoorn hebben nu makkelijker toegang tot het gebied en de beesten worden veel sterker bedreigd.

In de benedenloop van de dam ontbreekt 16,6 miljoen ton sediment, die de rivier tot dusverre elk jaar met zich heeft meedraagt. De vruchtbaarheid van de bodem neemt af, maar tegelijkertijd neemt de erosie van de oevers toe. De hydrologie en biologie van het riviersysteem verandert radicaal. Rivierarmen die in de droogteperiode opdrogen tot een poel, kunnen volledig uitdrogen zodat dieren geen drinkwater meer vinden. De delta wordt kleiner en zo ook een van grootste mangrovebossen ter wereld.

Het stuwdamproject bedreigt ook het tweede beschermde gebied, Rufiji-Mafia-Kilwa Marine Ramsar dat van globaal belang is.

**Stuwdamproject**

De waterkrachtcentrale in Stiegler's Gorge moet 2.100 MW opleveren. Het is voorzien dat de stuwdammuur 126 m hoog en 700 m breed wordt en de vier bijkomende dammen 13,9 km lang worden. Het stuwmeer zou 1200 km2 bedekken en zou dan een van de grootste in Oost-Afrika zijn.

De kosten worden geschat op 3 miljard dollar en de bouwperiode op 36 maanden, maar allebei zijn niet te halen. Het is nog niet bekend welke banken het project zullen financieren en welk concern het project zal bouwen. In de afgelopen jaren is het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht een belangrijke drijvende kracht achter het project geweest, maar dat is nauw verstrikt geraakt in corruptieschandalen die tot de politieke crisis in Brazilië hebben geleid. In december 2018 gaf de regering de order voor het bouwproject aan een Egyptisch consortium.

Er is nog geen milieueffectbeoordeling uitgevoerd. Vandaar dat het kappen van de 1.500 km2 bos ook illegaal zou zijn en in strijd zou zijn met de regels van UNESCO. Omdat de houthakkers de concessie echter van de staat verwerven, zouden zij het hout op legale wijze kunnen verkopen. De situatie is dus helemaal absurd.

**Ontoereikende elektriciteitsvoorziening**

Tanzania heeft te kampen met grote tekorten in de elektriciteitsvoorziening. Volgens United Nations Development Program UNDP heeft maar 10 % van de huishoudens toegang tot het elektriciteitsnet. Momenteel hebben de elektriciteitscentrales van het land een gezamenlijke capaciteit van 1.700 MW, zodat het project ertoe zou leiden dat de capaciteit meer dan verdubbelt. Het is vrij riskant om grote delen van de elektriciteitsproductie te concentreren op maar één centrale.

**Belastinggeld uit ons buurland**

Het duurzame management van het Selous wildreservaat wordt gesteund door Duitsland – met 18 mln. euro. Het geld voor de bewaking van het beschermde gebied vanuit de lucht en steunprogramma's voor de bevolking rondom Selous wordt uitbetaald via de "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (KfW). Ook het WNF en de "Zoologische Gesellschaft Frankfurt" zijn betrokken.

Als de regering van Tanzania door wil gaan met het stuwdamproject, is de betekenis van deze steun echter twijfelachtig.

Begeleidende brief

Aan: President van Tanzania John Pombe Joseph Magufuli

Mijnheer de president John Pombe Joseph Magufuli,
Geachte dames en heren,

Tanzania kan trots zijn op zijn beschermd natuurlijk erfgoed. Ga alstublieft door met deze traditie waar uw bevolking en de hele mensheid baat bij hebben.

Met het Selous wildreservaat heeft Tanzania een unieke natuurlijke schat van wereldklasse. De UNESCO heeft het gebied al in 1982 verklaard als werelderfgoed. Helaas staat Selous sinds 2014 op de lijst van "werelderfgoed in gevaar". Naast de om zich heen grijpende stroperij naar ivoor vormt het stuwdamproject in de Stiegler's Gorge een aanzienlijke bedreiging voor het beschermde gebied.

Toch heeft het bosbeheer van Tanzania TFS 1.500 km2 bos en savanne ter beschikking gesteld voor ontbossingsdoeleinden. Het kappen van 2,6 mln. bomen zou al grote schade aan het milieu veroorzaken en dat terwijl de financiering van dit project nog niet vaststaat en er geen milieueffectbeoordeling voorgelegd is.

Daarom vragen wij de regering van Tanzania:

- Voorkom het kappen van 2,6 miljoen bomen.
- Leg een grondige milieueffectbeoordeling voor het stuwdamproject in Stiegler's Gorge voor.
- Herstel Selous met een gezonde olifantenpopulatie en zijn oorspronkelijke biologische diversiteit.

Tanzania is een soevereine natie die verantwoordelijk is voor haar bevolking, dus ook m.b.t. elektriciteit. Op lange termijn zou het een onherstelbare beslissing zijn om een van de belangrijkste natuurgebieden te vernietigen.

Wij vragen de regering van Tanzania om zich te houden aan haar belofte om Selous als een schat voor de wereld te behouden.

Met vriendelijke groet,

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

325.678 deelnemers

Help ons 350.000 te bereiken:

Laatste activiteiten“