Protest-verzoek: regering wil corruptie makkelijker maken

Branden in Sumatra + tekst CORRUPTIE Branden in Sumatra (© Feri Irawan / Collage RdR)

In Indonesië dreigt een top-down-aanval op het milieu: Het parlement heeft hervormingen gelanceerd om de macht van het anticorruptiebureau in te perken en de strafwet aan te passen. Het zal dan moeilijker zijn om milieuschendingen te onthullen en daders te veroordelen. Eis met ons: President Joko Widodo, stop met de hervormingen!

Appel

Aan: de President van Indonesië Joko Widodo

“De bestrijding van corruptie en milieuschendingen mag niet worden bemoeilijkt. Stop alstublieft met de schadelijke hervormingen.”

Lees de begeleidende brief

In Indonesië gaan duizenden demonstranten de straat op omdat twee grote wetswijzingen gepland zijn. De twee voornemens vormen ook een gevaar voor het milieu.

- De hervorming van het anticorruptiebureau zou een cesuur zijn met verschrikkelijke gevolgen. Tot nu toe hebben de opsporingsambtenaren feiten kunnen verzamelen tegen verschillende bedrijven en politici achter de tralies gezet. Daar zou een einde aan komen als zij in de toekomst onder het parlement vallen en afhankelijk worden van de politie en het Openbaar Ministerie – en dat terwijl de justitie vatbaar is voor corruptie.

- Met de herziening van het wetboek van strafrecht zou het in de toekomst moeilijker zijn om ondernemingen ter verantwoording te roepen voor inbreuken op milieuwetten. Slechts de kleine daders die de lucifer hebben aangestoken zouden worden achtervolgd en veroordeeld in plaats van de opdrachtgevers van brandstichtingen zoals plantagemanagers.

Indonesië staat op een tweesprong wat betreft de bescherming van de wouden: Aan de ene kant heeft Joko Widodo meer palmolieplantages op veengrond verboden. Aan de andere kant hebben brandstichters reuze-oppervlaktes van bos en plantages in de fik gestoken – blijkbaar in opdracht van palmoliebedrijven. De emissies van de brandende wouden hebben ertoe geleid dat Indonesië één van de grootste klimaatzondaars van het jaar 2019 is, en dat terwijl de bescherming van bossen absoluut noodzakelijk is in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Als de hervormingen realiteit worden zou de verwoesting van het milieu op gang worden gebracht: Daders zoudendan ongestraft kunnen blijven voor misdrijven.

Eis samen met ons van president Joko Widodo: Stop met die hervormingen!

Begeleidende brief

Aan: de President van Indonesië Joko Widodo

Mijnheer de President,

Sinds uw indiensttreding heeft u maatregelen genomen om de verwoesting van de regenwouden en van de veenwouden te stoppen en om bedrijven ter verantwoording te roepen voor overtredingen tegen milieuwetten. Deze maatregelen zijn begroet van milieuactivisten in de hele wereld.

Nu zien we met grote bezorgdheid dat het parlement hervormingen van de strafwet en de wet over het anti-corruptie-bureau op gang heeft gebracht. Zij vormen een grote bedreiging voor het milieu.

Vanwege zijn onafhankelijkheid kon het anti-corruptie-bureau tot dusverre optreden tegen bedrijven en personen bijvoorbeeld als zij wetten hebben geschonden bij de gunning van palmolieconcessies.

Strafwetten maken het tot nu toe ook mogelijk om de figuren achter de schermen van milieuschendingen ter verantwoording te roepen zoals bedrijven die als opdrachtgevers van brandstichtingen fungeren.

Al dat is nu in gevaar.

Wij verzoeken u om de hervormingen die het milieu en de mensenrechten bedreigen te verhinderen en los te laten. Dit zou niet alleen uw persoonlijke reputatie ten goede komen maar ook de goede naam van uw land in de wereld – gelet op de wereldwijde klimaatdiscussie waarbij de bescherming van de bossen absoluut noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet

117.512 deelnemers

Help ons 150.000 te bereiken:

Laatste activiteiten“