Het Ebo Forest moet worden beschermd – eens en voor altijd

Gorilla in het Ebo Forest, Kameroen De gorilla's in het Ebo Forest vormen een nieuwe ondersoort (© Photo courtesy of San Diego Zoo Global)
188.042 deelnemers

Het Ebo Forest in Kameroen biedt een adembenemende soortenrijkdom. Naast chimpansees leven hier ook gorilla's. Hoewel president Paul Biya de plannen heeft opgeschort om 133.392 ha woud voor de houtkap vrij te geven, is het bos nog niet gered. De houtkap zou niet alleen de natuur maar ook liefst 40 dorpen in gevaar brengen.

Appel

Aan: President van de Republiek Kameroen Paul Biya

“Het Ebo Forest behoort wereldwijd tot één van de bossen met de grootste soortenrijkdom. Het mag niet worden opgeofferd voor de houtkap.”

Lees de begeleidende brief

Het Ebo Forest is beroemd om zijn chimpansees en gorilla's. De ongeveer 700 Nigeria-Kameroen-chimpansees zijn volgens de huidige stand van het onderzoek de enige ter wereld die zowel noten kraken met houten stenen en hamers als termieten vangen met stokken. In andere regio's beheersen de primaten slechts één van de twee technieken.

In 2002 heeft primatologe Bethan Morgan een sensationele ontdekking gedaan in het bos: Er leven gorilla's en dat op meer dan 200 km afstand van verwanten van hun soort – dus vormen ze mogelijk een nieuwe ondersoort!

Al eeuwenlang leven mensen uit meer dan 40 dorpen in, rond en met het Ebo Forest. Het lokale volk beschouwt het als het land van hun voorouders en gaat er naartoe om te jagen, vissen, planten te verzamelen als voedsel en als medicijn en doet er kleinschalige landbouw. Bovendien heeft het bos voor deze mensen een spirituele betekenis voor de traditionele rituelen en herbergt het talrijke begraafplaatsen.

Maar de natuur en de bestaansbasis van de mensen zijn in gevaar!

Op 4 februari 2020 heeft de regering 133.392 ha van het Ebo Forest in 2 houtkapconcessies omgevormd – een oppervlakte 4 keer zo groot als Rotterdam. De bevolking werd niet geraadpleegd of geïnformeerd, en hun rechten op hun land en op inspraak werden genegeerd.

De houtkap zou catastrofale ecologische, sociale en klimatologische gevolgen hebben omdat het vaak de eerste stap is in de richting van een grootschalige verwoesting van ecosystemen door stropers, kolonisten, grondspeculanten. De dorpelingen zouden hun bestaansbasis kwijtraken.

De bevolking, wetenschappers en milieuactivisten zijn verontrust en vechten voor de bescherming van het Ebo Forest.

Hoewel president Paul Biya de initiële plannen heeft opgeschort, is het bos nog niet permanent gered.

Help mee en onderteken deze petitie!

Achtergronden

Wetenschappelijke benaming van bijzondere diersoorten in het Ebo Forest die op de Rode Lijst van de IUCN staan.

Gorilla – Gorilla gorilla – critically endangered – met uitsterven bedreigd

De gorilla's in het Ebo Forest zouden een ondersoort op zich kunnen vormen. Ze leven op meer dan 200 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde populaties van de westelijke laaglandgorilla en Cross Rivergorilla.

Preuss' rode franjeaap – Piliocolobus preussi – critically endangered – met uitsterven bedreigd

Één van deze twee populaties van deze soort leeft in het Ebo Forest.

Chimpansee van Nigeria-Kameroen – Pan troglodytes ellioti – endangered – bedreigd

De enige chimpansee-populatie ter wereld die zowel noten kraakt met houten stenen en hamers als termieten vangt met stokken. In andere regio's beheersen de primaten slechts één van de twee technieken.

Dril – Mandrillus leucophaeus – endangered – bedreigd

Bosolifant – Loxodonta africana cyclotis – endangered – bedreigd

Grijze roodstaartpapegaai – Psittacus erithacus – endangered – bedreigd

Goliathkikker – Conraua goliath – endangered – bedreigd

Er leven meer dan 160 vogelsoorten in het Ebo Forest; veel van deze soorten zijn endemisch en zijn nergens anders ter wereld te vinden. Hetzelfde geldt voor ten minste twaalf plantensoorten die wetenschappelijk bekend zijn. Ondanks intensief onderzoek is de soortenrijkdom nog lang niet uitputtend vastgelegd. Naar nachtactieve primaten, kleine zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en reptielen is nauwelijks onderzoek gedaan.

Een cruciale rol speelt het Ebo Forest Research Project: het verricht niet alleen onderzoek maar maakt zich ook sterk in de strijd tegen de stroperij. De Clubs des Amis des Gorilles“ verstrekken informatie en gaan op patrouille.

In het Ebo Forest zit 35 mln. ton koolstof opgeslagen. Als het zou worden gerooid zou dat dus ook gevolgen hebben voor het klimaat.

Het Ebo Forest wordt door de lokale bevolking sinds meerdere generaties o.a. voor religieuze rituelen gebruikt die nog van voor Christus dateren. Er zijn talrijke overblijfselen van voormalige nederzettingen, bijvoorbeeld uit de tijd van het Duitse kolonialisme aan het begin van de 20ste eeuw. Veel van de bejaarden zijn hier in het bos geboren en getogen.

Verantwoordelijk voor de toewijzing van de houtkapconcessies is de Ministry of Forestry and Wildlife (MINFOF).

De bossen in de regio staan nu al onder grote druk. In de directe omgeving van het bos heeft het bedrijf Greenfil een 35.000 ha grote palmolie-concessie die op 123.000 ha zou kunnen worden uitgebreid. Volgens Greenpeace zijn er al 1.700 ha bos gerooid.

Begeleidende brief

Aan: President van de Republiek Kameroen Paul Biya

Geachte Meneer de President,

Uw land herbergt grote delen van de laatste Afrikaanse regenwouden. Het Ebo Forest is een van de meest soortenrijke gebieden in de hele Golf van Guinee. Het is het leefmilieu van meer dan 160 vogelsoorten en bedreigde primaten zoals drils en chimpansees. Gorilla's vormen hier mogelijk een eigen tot nu toe onbekende ondersoort. Sinds 2006 zijn er pogingen om het Ebo Forest tot nationaal park te verklaren.

Al eeuwenlang leven mensen uit meer dan 40 dorpen in en rond het Ebo Forest zonder een gevaar te vormen voor het woud. Het lokale volk beschouwt het als het land van zijn voorouders en het gaat er naartoe om te jagen, te vissen, planten te verzamelen in het bos als voedsel en als medicijn en doet er kleinschalige landbouw. Bovendien heeft het bos voor de mensen hier een spirituele betekenis voor de traditionele rituelen (dansen en aanroepen van geesten) en herbergt het talrijke begraafplaatsen van naasten van de dorpelingen. De meeste leiders die zich hebben aangesloten bij de Association des Chefs Traditionnels Riverains de La Forêt d'Ebo (ACTRIFE) zetten zich in voor de bescherming van hun land en hun cultureel erfgoed.

Maar er dreigt gevaar voor de natuur en de bestaansbasis van de mensen!

Op 4 februari 2020 heeft de regering 133.392 ha van het Ebo Forest in twee concessies voor de houtkap omgevormd (Forest Management Units UFA 07-005 en UFA 07-006). Het lokale volk werd niet geïnformeerd of geraadpleegd, hoewel dit vereist is in het kader van een Free Prior Informed Consent (FPIC).

Als deze omvorming daadwerkelijk zou worden uitgevoerd, zou dit leiden tot catastrofale sociale, klimatologische en ecologische schade. De plaatselijke bevolking, wetenschappers en milieuactivisten zijn verontrust: de habitat van de gorilla's zou volledig worden verwoest en het leefmilieu van de chimpansees grotendeels. Een groot deel van de 35 mln. ton koolstof die in het bos zit opgeslagen, zou vrijkomen en de klimaatcatastrofe aanwakkeren. De lokale bevolking zou haar bestaansbasis kwijtraken en zou mogelijkerwijs aan nieuwe ziektes worden blootgesteld.

We vragen u daarom geen kapconcessies te verlenen en in plaats daarvan het bos te beschermen en te behouden voor de natuur en de lokale bevolking.

- Herroep de concessies voor de houtkap.
- Bescherm het Ebo Forest en kom de belofte na om het tot nationaal park te verklaren.
- Respecteer de traditionele rechten van de lokale bevolking, pas de regels van Free Prior Informed Consent (FPIC) toe en betrek de mensen volledig bij alle plannen voor de toekomst van het Ebo Forest.

Met vriendelijke groet,