Rechten van de natuur belangrijker dan mijnbouw

Een kapucijnaap zit in het bladerdak van een boom Een kapucijnaap zit in het bladerdak van een boom (© Murray Cooper) Een jaguar schuilt achter een boomstam Een jaguar schuilt achter een boomstam (© murraycooperphoto) Een kikker zit op een blad Een kikker zit op een blad (© Morley Read)
118.248 deelnemers

Het Constitutioneel Hof van Ecuador heeft dé grote kans om een uitspraak te doen ten gunste van de in de grondwet verankerde rechten van de natuur. Een mijnbouwproject schendt de rechten van de natuur en moet worden verboden want het bevindt zich direct in het beschermde bos Los Cedros, een hotspot van biodiversiteit in het noordwesten.

Appel

Aan: Rechters van het Ecuadoraanse Constitutioneel hof

“Gebruik de rechten die zijn voorzien in de Ecuadoraanse constitutie als effectief instrument om de bossen en hun soortenrijkdom te verdedigen.”

Lees de begeleidende brief

In 2008 heeft Ecuador als eerste land ter wereld de natuur in zijn constitutie herkend als rechtssubject en heeft er het recht van de mens in opgenomen om te leven in een gezond milieu. Maar tot nu toe zijn deze rechten niet echt in werking gesteld of in de praktijk tot wet verheven. Maar dat zou gauw kunnen veranderen:

De impuls zou kunnen komen van het reservaat Los Cedros, opgericht in 1989 en in 1994 verklaard tot beschermd bosgebied. Het wetenschappelijke station dat daar in 2000 is geopend, heeft tot nu toe meer dan 60 publicaties opgeleverd. In het 6.400 hectare grote natuurreservaatbos, met 315 vogelsoorten, vijf soorten katachtigen, drie apensoorten, waaronder de bedreigde bruinkopslingeraap en de brilbeer, plus 400 soorten orchideeën, wordt een enorme hoeveelheid onderzoek gedaan.

Deze soortenrijkdom wordt bedreigd door een groot mijnbouwproject van het Canadese bedrijf Cornerstone.

Nu heeft het Constitutioneel Hof van Ecuador met de "Actie ter bescherming van het Los Cedros bos" het gebied als precedent gekozen. Het proces zou een historisch besluit kunnen vormen om de rechten van de natuur ook in de praktijk toe te kunnen passen en Los Cedros ook door de rechtspraak te beschermen.

Al op 19 oktober 2020 vond een openlijke hoorzitting plaats en nu zal het Constitutioneel Hof binnenkort een vonnis uitspreken.

Teken de petitie alsjeblieft. Geef het hof een teken dat de wereld nauwkeurig toekijkt en dat wij allen hopen dat het wereldgeschiedenis zal schrijven door een uitspraak te doen ten gunste van Los Cedros en de rechten van de natuur.

Achtergronden

Juridische achtergrond

Voorafgaand aan de huidige procedure voor het Constitutioneel Hof van Ecuador heeft de gemeente Cotacachi, waar het beschermde bos Los Cedros is gelegen, reeds gedeeltelijk een beschermende maatregel gewonnen voor de rechtbank van de provincie Imbabura. De uitspraak van de provinciale rechtbank dwong het Ministerie van Milieu de milieuvergunning die het reeds had afgegeven voor de mijnexploitatie in te trekken en publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan de bevolking voor het feit dat het niet de bij de grondwet vereiste milieuraadpleging had doorgevoerd.

De zaak van het beschermde bos Los Cedros werd vervolgens geselecteerd voor toetsing door het Constitutioneel Hof van Ecuador, teneinde een nationale jurisprudentie inzake de rechten van de natuur tot stand te brengen. Dit zou winningsactiviteiten zoals mijnbouw niet alleen in Los Cedros, maar in alle beschermde bossen van Ecuador beperken.

Openlijke hoorzitting bij het Constitutioneel Hof

Op 19 oktober 2020 hield het Constitutioneel Hof een openbare hoorzitting die 10 uur duurde en werd bijgewoond door 17 geleerden uit Ecuador en andere delen van de wereld. Advocaten, mensenrechtenactivisten en natuurbeschermers hebben ook getuigd en zich uitgesproken voor de bescherming van het Los Cedros bos.

Anderzijds legden vertegenwoordigers van overheidsinstellingen en verscheidene mijnbouwondernemingen verklaringen af.

Een uitspraak wordt nu binnenkort verwacht.

Een positief oordeel zal de effectieve verdediging vergemakkelijken van Los Cedros en 18 andere beschermde bossen in het hele land, die in totaal bijna 1 miljoen hectare beslaan en op vergelijkbare wijze worden bedreigd door mijnbouwactiviteiten.

De uitspraak zou een wereldwijd precedent kunnen scheppen voor de erkenning van de rechten eigen aan de natuur, waardoor de natuur tot rechtssubject wordt in plaats van louter een object voor exploitatie.

De laatste oerwouden en natuurgebieden in Ecuador staan onder toenemende druk van grondspeculanten, houtkap- of plantagebedrijven, illegale invasies en mijnbouwbedrijven. De Ecuadoraanse regering stimuleert momenteel grootschalige industriële mijnbouw van metalen en spreekt erover om van Ecuador een "mijnland" te maken.

Het mijnbouwconcern Cornerstone Capital Resources probeert nog steeds exploratieactiviteiten uit te voeren in het beschermde bos Los Cedros, ondanks het andersluidend besluit. De Waarnemingspost voor Mijnbouw, Milieu en Sociale Zaken van Noord-Ecuador OMASNE, de milieuorganisaties die zijn verenigd in het Ecuadoraans Comité voor de Verdediging van Natuur en Milieu CEDENMA en het Ecuadoraans Comité voor Mensenrechten CEDHU veroordelen en verwerpen de plannen van het bedrijf.

Klimaatcrisis

De hele planeet maakt een ongekende klimaatcrisis door, die wordt veroorzaakt door industriële activiteiten zoals de mijnbouw. De geïndustrialiseerde landen leggen de landen in het Zuiden projecten op, waarvan de regeringen de gevolgen niet goed analyseren. Zij ruilen hun soevereiniteit in tegen de macht van grote internationale ondernemingen, die in de politieke en juridische sfeer van de landen optreden om hun eigen belangen te beschermen, maar niet die van de bevolking en de natuur.

Meer informatie:

Website van de campagne #JusticeTheCedars

Om het op sociale netwerken te hebben over dit onderwerp, gebruik de volgende hashtags:

#CutHistory #JusticeTheCedars

Begeleidende brief

Aan: Rechters van het Ecuadoraanse Constitutioneel hof

Geachte rechters van het Constitutioneel Hof van Ecuador,

Nu heeft u de kans om een belangrijk deel te schrijven van de geschiedenis van Ecuador, Zuid-Amerika en de gehele planeet. De wereld wacht op uw beslissing, want de stap om de rechten van de natuur om te zetten in een doeltreffend instrument ter bescherming van de laatste bossen van Ecuador zal van groot belang zijn.

Laat niet toe dat mijnbouw het beschermde bos van Los Cedros vernietigt. In deze tijden van gezondheids- en milieucrisis is de urgentie om bossen te beschermen duidelijker dan ooit. Indien bedreigde gebieden en hotspots van biodiversiteit verder worden vernietigd, zullen de gevolgen voor de soorten, het klimaat en de hydrologische en ecologische cycli onomkeerbaar zijn en ook de plaatselijke gemeenschappen treffen.

De laatste populaties van de bruinkopslingeraap leven in het beschermde bos Los Cedros, samen met twee andere bedreigde primatensoorten zoals de brulaap, die aan de kust leeft, en de witkopkapucijnaap. Het is dringend noodzakelijk deze en honderden andere daar levende dier- en plantensoorten te beschermen.

De beschermde bossen van Ecuador (Bosques Protectores) worden geconfronteerd met nieuwe en toenemende bedreigingen op nationaal niveau, waaronder de industriële winning van metalen. De schade die zou ontstaan door de mijnbouw in deze gebieden, zou onomkeerbaar zijn.

De Ecuadoraanse regering negeert de bestaande regelgeving voor beschermde bossen door er verboden activiteiten zoals mijnbouw toe te staan. Dit is slechts één voorbeeld van het gebrek aan politieke wil om de laatste oerwouden en natuurgebieden in Ecuador doeltreffend te beschermen. De beslissing die nu in uw handen ligt, is dan ook uiterst dringend en belangrijk.

Bossen zoals Los Cedros bieden niet alleen een waaier van waardevolle ecosysteemdiensten, maar ook een gezonde en ecologisch evenwichtige leefomgeving voor de inwoners van Ecuador en zijn het meest doeltreffende instrument in de strijd tegen klimaatverandering. Het is nu aan u om dat zo te houden. Doe alstublieft recht aan het beschermde Bos Los Cedros en spreek een oordeel uit ten gunste van het bos, zodat de in de grondwet vastgelegde rechten van de natuur eindelijk in werking treden.

Hoogachtend,

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!