Geen kredietgaranties voor bauxietmijnen in Guinee

Kleermaker in Hamdallaye, Guinee, Sangaredi-bauxietmijn Het oude dorp Hamdallaye heeft plaats moeten maken voor de Sangaredi-bauxietmijn. (© Benjamin Moscovici)
110.480 deelnemers

Met een kredietgarantie van 293 mln. USD voor een bauxietmijn in Guinee draagt de Duitse regering bij aan landroof, milieuvernietiging en schendingen van de mensenrechten. De honger naar grondstoffen wordt gestild ten koste van de plaatselijke bevolking. Duitsland heeft een verantwoordelijkheid als financier en importeur van bauxiet.

Appel

Aan: de heer Habeck, Duitse Minister van Economische Zaken

“Geen kredietgaranties voor projecten die de mensenrechten en milieunormen schenden.”

Lees de begeleidende brief

Als lid van de Wereldbank beslist de Duitse regering om de Sangaredi-mijn van de mijnbouwbedrijven Rio Tinto en Alcoa te financieren. Bovendien garandeert zij ook oneerlijke kredieten die de uitbreiding van de mijn veilig stellen. Vanwege de desastreuze sociale en ecologische gevolgen roepen wij de Duitse regering op tot heroverweging - en tot actie.

Duitsland importeert jaarlijks 2,5 mln. ton bauxiet, de grondstof voor de productie van aluminium. 93,1% daarvan komt uit Guinee. Mensenrechten worden met voeten getreden zodat de Duitse (auto)industrie genoeg aanvoer van grondstoffen heeft.

De bauxietmijn berooft meer dan 500 mensen rond het dorpje Hamdallaye van hun bestaansmiddelen. Ooit stonden hun rijkelijk versierde huizen te midden van grote bomen. Maar voor de mijn werden de bewoners gedwongen naar andere gebieden overgebracht, hun akkers werden vernietigd en hun aansluiting aan het plaatselijke wegen- en waternet werd afgesneden.

Nieuw-Hamdallaye ligt in het reeds geëxploiteerde deel van de bauxietmijn, dat niet werd voorbereid op bewoning en totaal ongeschikt is voor landbouw. Midden in de Coronacrisis werden de mensen uit hun huizen verdreven. Een nieuwe start op onherbergzaam terrein brengt hen in onbebeheersbare problemen. Zij lopen het gevaar in armoede en sociale achterstelling terecht te komen.

De inwoners van 12 dorpen hebben bij de Wereldbank een klacht ingediend tegen de uitbreiding van de Sangaredi-mijn. Ondanks de schending van nationale wetten en ondanks een lopende bemiddeling, werden de dorpen in mei naar andere gebieden overgebracht. En Guinee is geen alleenstaand geval. Keer op keer worden de mensenrechten geschonden en wordt het milieu vernietigd voor de winning van grondstoffen.

Onderteken alsjeblieft de gezamenlijke petitie van FIAN, Powershift en Red het Regenwoud. (Alle handtekeningen worden samengeteld.)

Achtergronden

De enige grondstof die voor de productie van aluminium van belang is is bauxiet. Aangezien er in Duitsland geen relevante voorraden zijn, worden bauxiet en geraffineerde aluminiumproducten uit het buitenland ingevoerd. De belangrijkste bauxietproducenten zijn Australië, China, Guinee, Brazilië, India, Jamaica, Indonesië en de Russische Federatie.

Sangaredi/Guinee: StopptUnFaireKredite

In 2016 ontving de Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), een publiek-privaat mijnbouwbedrijf, 823 mln. dollar van internationale kredietgevers om zijn bauxietmijn in de buurt van de stad Sangaredi uit te breiden. De grond van 13 dorpen zal het slachtoffer worden van deze uitbreiding. CBG maakt al aanspraak op grote stukken landbouwgrond van de Gemeenschap. De bewoners werden niet of onvoldoende gecompenseerd. Bauxietwinning heeft geleid tot vervuiling en het droogleggen van belangrijke watermassa’s zodat ze nu niet meer gebruikt kunnen worden als drinkwater. Daardoor zijn de gemeenschappen niet meer voldoende zelfvoorzienend en moeten vrouwen nu langere afstanden afleggen om water voor hun gezin te halen – zonder ervoor te worden gecompenseerd.
In februari 2019 dienden de 13 gemeenschappen een klacht in bij de Wereldbank. Terwijl de aangekondigde bemiddeling moest worden uitgesteld wegens de COVID-pandemie, heeft CBG de mensen voor voldongen feiten gesteld en het dorp Hamdallaye in 2020 gedwongen verplaatst. Het nieuwe dorp is gebouwd op een puinhoop waar geen landbouw mogelijk is. Pas na druk van niet-gouvernementele organisaties installeerde CBG openbare watertappunten in het nieuwe dorp.

De Duitse regering verzekert zich van een krediet van 293 mln. USD van de ING-Diba Bank voor de uitbreiding van de bauxietmijn door middel van een ongebonden financiële kredietgarantie (UFK-garantie). Ook de Wereldbank steunt de uitbreiding van de mijn met een krediet van 200 mln. USD van haar dochterbank IFC. De middelen werden goedgekeurd, hoewel effectbeoordelingen van de mijnuitbreiding hadden gewezen op de grote ecologische en sociale risico's.
Een deel van het bauxiet wordt naar Duitsland geëxporteerd en hier voornamelijk gebruikt voor de productie van aluminium voor auto's en verpakkingen.

#StopptUnfaireKredite

Onderteken alsjeblieft de petitie van PowerShift en FIAN aan de Duitse minister van Economische Zaken en Energie, Peter Altmaier hier (in het Duits)

Meer informatie:

De klacht bij de Wereldbank (in het Engels)

In het Duits:

Hier können Sie die aktuelle Petition von PowerShift und FIAN an Wirtschaftsminister Altmaier unterschreiben

Petition an Bundesregierung: Außenwirtschaftsförderung muss Menschenrechte achten

Deutsche Bundesregierung darf sich nicht mit Kredit-Garantien an Vertreibung beteiligen

Ein Artikel über das Thema aus unserem FoodFirst Magazin 1/2020

Factsheet Powershift: Landraub für deutsche Autos

Podcast Powershift: Unfaire Kredite

Begeleidende brief

Aan: de heer Habeck, Duitse Minister van Economische Zaken

Geachte meneer Habeck,

Wegens de enorme misstanden die worden veroorzaakt door de uitbreiding van de Sangaredi-bauxietmijn in Guinee en de rol van de Duitse regering, roepen wij u op,

1. om te zorgen voor een passende compensatie voor de getroffen bevolking en hun toegang te geven tot het wegen- en waternet.

2. om ervoor te zorgen dat het landschap wordt gerenatureerd en dat onteigende boeren worden gecompenseerd met landbouwgrond.

3. om bedrijven die de mensenrechten schenden, uit te sluiten van overheidsfinanciering. Dit moet ook worden verankerd in een wet inzake de leveringsketen die momenteel wordt besproken.

4. om ervoor te zorgen dat overheidsgaranties voor kredietgaranties niet leiden tot schendingen van de mensenrechten. Daartoe moeten de garanties voor ongebonden kredietgaranties (UFK) transparanter worden gemaakt, moet de naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen verplicht worden gesteld en moeten wangedragingen worden bestraft.

Met vriendelijke groet,