Cambodja: Red het eiland Koh Kong!

Een lagune op Koh Kong Island met witte zandstrand, op de achtergrond het bos Mangrovebos, glasheldere zee, witte zeestranden: Het eiland Koh Kong is grotendeels ongerept (© Mother Nature) Met rotsblokken omzoomde waterloop in het regenwoud Rotsachtige rivieren lopen door de altijdgroene regenwouden van het laagland (© Mother Nature) 8 jonge activisten demonstreren op hun fietsen Met een fietsdemonstratie hebben de activisten van Mother Nature gewezen op de bedreiging van Koh Kong (© Mother Nature) Een milieuactivist discuteert met de politie die hun fietsen op een vrachtwagen laadt. Een politieagent maakt een foto van de scène. Na een kortdurende rit zijn de activisten door de politie gestopt en hun fietsen in beslag genomen (© Mother Nature)

Er zijn nog ongerepte plaatsen met een tropische soortenrijkdom boven en onder water, zelfs in Cambodja, waar het regenwoud onverbiddelijk wordt gekapt. Het eiland Koh Kong is één van deze plekken, maar nu is er interesse aan zijn economisch potentieel. Onze partners eisen echter een volledige bescherming van het eiland. Help mee!

Appel

Aan: Samdech Techo Hun Sen, Minister-President van Cambodja; H.E. Say Samal, Minister voor Milieubeheer; H.E. Thong Khon, Minister voor Toerisme;

“Zet Koh Kong Island volledig onder bescherming en behoud de natuurlijke schatten zoals ze zijn.”

Lees de begeleidende brief

Altijdgroen tropisch laaglandregenwoud, watervallen en zoetwaterlagunes, brede stranden en riviermondingen omzoomd met mangroves: Dit is Koh Kong Island, het grootste eiland van Cambodja. "Wij zijn trots dat deze indrukwekkende erfenis van onze Khmer-voorouders nog steeds bestaat. En het is de taak van onze generatie om deze onbetaalbare natuurlijke rijkdommen te behouden", zegt Thun Ratha in een filmpje waarmee de milieuactivisten van Mother Nature de wereld wakker willen schudden. Hun campagne "Save Koh Kong Island" moet het eiland tegen uitbuiting beschermen. Dit is alleen mogelijk als het wettelijk volledig is beschermd en in de actuele staat wordt behouden.

Maar de regering van Cambodja heeft andere plannen: In juni 2019 liet minister-president Hun Sen weten dat de L.Y.P.-groep de opdracht had gekregen om het eiland te "ontwikkelen". Tot de groep behoren luxeresorts, pretparken, suiker- en rubberplantages.

Daarom vrezen de milieuactivisten het ergste. Hoewel het ministerie van milieu aankondigde dat het eiland in 2021 zou worden uitgeroepen tot een nationaal zeepark – werd er echter al eerder aangekondigd dat sommige regio's beschermde gebieden, en andere economische gebieden zouden worden.

"Als een privébedrijf de opdracht krijgt van de regering om een plek te ontwikkelen zullen de natuurlijke rijkdommen worden verwoest. Dat hebben we vaak meegemaakt. Zelfs in beschermde gebieden", zegt Long Kunthea van Mother Nature.

Met een fietsdemo vestigden de activisten de aandacht op de bedreiging van Koh Kong Island en wilden ze een petitie overhandigen aan de regering. Ambtenaren hielden ze tegen en namen de fietsen in beslag. Ondertussen zijn Thun Ratha, Long Kunthea en een andere activiste in hechtenis.

Steun hun oproep om Koh Kong Island te redden en de gedetineerde milieuactivisten vrij te laten.

Achtergronden

Koh Kong Island

Het is het grootste eiland van Cambodja en behoort tot de provincie Koh Kong in het westen van het land. Het eiland is met zijn 103 km2 net zo groot als Schiermonnikoog en Vlieland samen en heeft een kustlengte van 53 km.

Koh Kong Island is alleen per boot te bereiken en is zelfs bij Cambodjanen nauwelijks bekend. Bovendien leven er ook maar enkele mensen, hoewel tussen het dorpje Lam Dam in de gemeente Koh Kapik op het vaste land en de noordoostelijke kant van het eiland minder dan 500 m liggen.

Op de noordelijke punt is er een militaire basis, op sommige stranden kleine militaire buitenposten met één of twee huishoudens. In het zuidoosten ligt het vissersdorpje Alatang met ongeveer 80 gezinnen die in drijvende huizen voor de kust in een kleine baai wonen. Aan land is er een door watervallen gevoed meer dat de dorpelingen gebruiken als waterbron.

Ongerepte natuur

Wintergroene tropische laaglandregenwouden bedekken het eiland. Er zijn tal van watervallen, rotsachtige rivierbeddingen en zoetwaterlagunes, die via kleine riviermondingen, geflankeerd door mangroven, in zee stromen. Onder water liggen riffen en zeegrasvelden verspreid, bewoond door tropische vissen en koralen.

Bedreigingen

Hoewel er in het verleden selectief houtkap en af en toe stroperij plaatsvond, heeft Koh Kong Island tot op de dag van vandaag zijn intacte natuur kunnen bewaren. Er zijn echter existentiële dreigingen zichtbaar: Onlangs werd er een brede weg aangelegd met zware machines. De weg met nu al een lengte van ongeveer 6.300 m begint aan de militaire basis in het noorden van het eiland en leidt naar het zuiden. Er doen geruchten de ronde dat de weg zou kunnen worden verlengd over de hele lengte van het eiland: 20 km!
Het staat te vrezen dat een weg door een tot nu toe ongerept oerwoud houthakkers en stropers zou aantrekken, maar ook grondspeculanten, zoals tal van voorbeelden uit Cambodja laten zien. De houtkap voor industriële doeleinden zou dan niets meer in de weg staan.

Milieuactivisten vrezen dat een uitbreiding van de weg slechts het begin is: In juni 2019 kondigde minister-president Hun Sen het voornemen van de regering aan om het eiland economisch te ontwikkelen - voor dit doel werd een commissie opgericht onder leiding van het ministerie van milieu. Het privébedrijf Koh Kong SEZ Co Ltd. kreeg de opdracht voor de industriële ontwikkeling van het gebied. Het bedrijf behoort tot de machtige L.Y.P.-groep van Ly Yong Phat, één van de invloedrijkste en rijkste mannen in Cambodja. De portefeuille van het concern omvat hotels en luxe resorts, pretparken en golfbanen, suiker- en rubberplantages, onroerend goed en een tv-zender.

Daarom vrezen milieuactivisten dat de "ontwikkeling" van Koh Kong Island niets goeds betekent voor de nog intacte natuur van het eiland. Luxe hotels zijn al in de planning.

Het Ministerie van Milieu kondigde aan dat het eiland in 2021 zal worden uitgeroepen tot nationaal zeepark - vanwege de grote biodiversiteit en de prachtige stranden. En dat terwijl de regering de toestemming heeft verleend aan het bedrijf Koh Kong SEZ om het eiland te ontwikkelen. De woordvoerder van het Ministerie van Milieu wilde echter niet uitleggen hoe dit er precies uit zou moeten zien.

"Als de overheid een particulier bedrijf toestemming verleent om een regio te ontwikkelen, worden de natuurlijke hulpbronnen vernietigd en heeft de bevolking er weinig baat bij. We hebben dit altijd opnieuw gezien in het verleden", vertelt de milieuactiviste Long Kunthea of Mother Nature aan de krant Camboja News en roept de regering op om de vergunning aan Koh Kong SEZ Co. in te trekken en het hele eiland onder wettelijke bescherming te stellen. Suon Chamroeun, die begin juni deelnam aan een fietsdemonstratie om Koh Kong Island te beschermen, zei:
 "We zijn ernstig bezorgd dat de overheid een particulier bedrijf het recht heeft gegeven om het eiland te ontwikkelen. En tot nu toe weet niemand wat de regering precies wil doen om het eiland te beschermen. We zijn erg bezorgd, want naar onze mening betekent ontwikkeling vernietiging. Dit omdat de plannen van Koh Kong SEZ Co. nog steeds niet duidelijk zijn."

Een voorbeeld is het nabijgelegen nationaal park Botum Sakor waar in de laatste 15 jaar steeds opnieuw hout werd gehakt onder het voorwendsel van zogenoemde "Economic Land Concessions" en "Special Economic Zones". Daarom eisen milieuactivisten om het eiland Koh Kong volledig tot nationaal park te verklaren en het hele eiland daardoor wettelijk te beschermen.

Doel van de campagne

De "Save Koh Kong Island"-campagne heeft als doel de mensen te informeren over de schoonheid en het belang van dit bijzondere eiland, zodat het in zijn natuurlijke staat behouden kan blijven voor toekomstige generaties, en Mother Nature wil dat het Ministerie van Milieu het hele eiland Koh Kong tot een Nationaal Park verklaart, zodat het wettelijk beschermd en in zijn geheel behouden kan worden. De milieuactivisten zijn sterk tegen elke ontwikkeling die negatieve gevolgen kan hebben voor het eiland, en als ontwikkeling nodig is, moeten alleen duurzame en milieuvriendelijke opties worden overwogen, zoals het promoten van het eiland als een eco-toeristisch gebied.

Milieuactivisten in groot gevaar

Iedereen die zich in Cambodja publiekelijk inzet voor natuurbescherming en mensenrechten verkeert voortdurend in gevaar om te worden gehinderd, bedreigd en gearresteerd. Dit is wat de activisten van Mother Nature (MN) sinds jaren meemaken:

  • Op 3 september 2020 werden MN-activist Thun Ratha en zijn collega's Long Kunthea en Phuong Keorasmey gearresteerd in Phnom Penh omdat ze een vreedzame mars naar de residentie van de premier hadden georganiseerd om de aandacht te vestigen op de aanvulling van het meer Boeung Tamoke voor een militaire basis. Het meer voedt 300 gezinnen. De reden voor de arrestaties was "aanzetten tot misdaad of sociale onrust". De drie milieuactivisten hebben ook de "Save Koh Kong"-campagne georganiseerd. Ze zijn nog steeds in

  • Op 22 juni 2020 organiseerden 10 MN-leden een publieke fototentoonstelling over de natuur op Koh Kong Island voor de tempel Wat Botum. Op die manier was het de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen konden zien hoe mooi de natuur op het eiland is. De tentoonstelling werd onmiddellijk beëindigd door de veiligheidsdiensten. Het was de leden ook verboden om het evenement live op facebook uit te zenden. Naar verluidt hadden ze daarvoor een vergunning nodig gehad, maar dat was volgens de officiële wetgeving niet het geval.

  • Op 1 juni 2020 begonnen 18 MN-activisten samen met jongeren aan een fietsrally van Koh Kong naar de hoofdstad Phnom Penh om een petitie om Koh Kong Island te redden aan de regering te overhandigen. Al op de tweede dag werden ze tegengehouden door provinciale ambtenaren die beslag legden op alle fietsen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de verschillende manieren om milieu- en mensenrechtenactivisten het zwijgen op te leggen. Red het Regenwoud heeft Mother Nature sinds haar oprichting begeleid en deed meermaals verslag over de bedreigingen.

Cambodja verkoopt zijn natuurlijke rijkdommen

Het koninkrijk op de Mekong heeft één van de hoogste ontbossingspercentages ter wereld: Tussen 2001 en 2014 is er 16.000 vierkante kilometer altijdgroen laaglandregenwoud verloren gegaan - voornamelijk voor rubberplantages. Volgens Mongabay laten NASA-satellietbeelden uit centraal Cambodja dit zien. Het land heeft nog maar drie procent oerbos.

De overheid verleent al jaren concessies aan hout- en plantagebedrijven, zodat met name de rubberplantages snel zijn uitgebreid. Maar het zijn niet alleen de goedgekeurde industriële ontginningen van de houtindustrie die een probleem vormen voor de biodiversiteit. Veel groter nog is de invloed van de illegale houtkap - volgens een studie goed voor 90 procent van de houtproductie.

Des te belangrijker is het om het intacte, altijdgroene regenwoud op Koh Kong Island in zijn huidige staat te behouden.

Begeleidende brief

Aan: Samdech Techo Hun Sen, Minister-President van Cambodja; H.E. Say Samal, Minister voor Milieubeheer; H.E. Thong Khon, Minister voor Toerisme;

Beste heren,

Met deze brief wil ik mijn steun betuigen aan de tienduizenden Cambodjanen die in het openbaar hun interesse hebben geuit voor de bescherming van het grootste en mooiste eiland van Cambodja - Koh Kong Eiland.

* Herroep de overeenkomst die de Koninklijke Regering van Cambodja in het geheim en zonder overleg met de relevante belanghebbenden heeft ondertekend met het bedrijf Koh Kong SEZ voor de "ontwikkeling" van Koh Kong Eiland. De bevolking van Cambodja en vooral de gemeenschappen in de provincie Koh Kong zouden veel meer baat hebben bij het behoud van het eiland in zijn huidige staat, dan bij de ontwikkeling ervan.

*Verklaar het hele eiland en de omliggende zeeregio tot nationaal park en bescherm het tegen elke vorm van vernietiging. De manier waarop Cambodja veel van zijn ooit ongerepte eilanden en beschermde gebieden heeft "ontwikkeld" kan geen voorbeeld zijn voor Koh Kong Island.

*Werk samen met lokale gemeenschappen, milieuactivisten en nationale en internationale organisaties om een concept te ontwikkelen voor de manier waarop het eiland een beperkt aantal bezoekers kan huisvesten. Dit om de invloed op de natuur zo klein mogelijk te houden.

*Werk samen met deskundigen in binnen- en buitenland om van het eiland en zijn mangrovebossen een centrum voor ecologisch onderzoek te maken.

*Maak onmiddellijk een einde aan de dreiging en de onderdrukking van Cambodjaanse milieuactivisten die zich in het openbaar hebben uitgesproken voor het behoud van het eiland in zijn huidige staat. Laat de drie onlangs gearresteerde activisten van Mother Nature Cambodia, die de campagne ter bescherming van Koh Kong Island hebben geleid, vrij: Thun Ratha, Long Kunthea en Phuon Keorasmey.

Met vriendelijke groet,

Footnotes

Koh Kong IslandHet is het grootste eiland van Cambodja en behoort tot de provincie Koh Kong in het westen van het land. Het eiland is met zijn 103 km2 net zo groot als Schiermonnikoog en Vlieland samen en heeft een kustlengte van 53 km.


Mother NatureMother Nature is een milieubeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud en de bescherming van de natuur in Cambodja en wereldwijd. Zij legt de illegale milieuvernietiging en de vervuilers bloot, maakt het openbaar en ondersteunt de milieubeweging financieel en door middel van workshops. De organisatie onderwijst ook lokale vissers en inheemse gemeenschappen over hun rechten en staat aan hun zijde wanneer zij hun landrechten, cultuur en levensonderhoud moeten verdedigen.
https://www.mothernaturecambodia.org/about-us.html


„Save Koh Kong Island“Website van de campagne (in het Engels) met foto's en video's: https://www.mothernaturecambodia.org/save-koh-kong-island2.htmlal eerder aangekondigdCitaat van de directeur van het milieuagentschap van Koh Kong, Morm Phalla, tegen de krant Phnom Penh Post van 23-07-2019, in het Engels 
https://www.phnompenhpost.com/national/activists-launch-rescue-island-campaign-koh-kong-krao
in hechtenisWebsite van de Frontline Defenders. De organisatie werd in 2001 in Dublin opgericht om mensenrechtenactivisten te ondersteunen: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/three-environmental-rights-defenders-arbitrarily-detained

Cambodia News van 06-09-2020, in het Engels:
https://cambojanews.com/three-mother-nature-activists-charged-with-incitement/


L.Y.P.-groepWebsite van het concern van de ondernemer Ly Yong Phat, één van de meest invloedrijke en rijke mannen in Cambodja (in het Engels): https://www.lypgroup.com/index.php

Deze petitie is ook beschikbaar in de volgende talen:

109.175 deelnemers

Help ons 150.000 te bereiken:

Laatste activiteiten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte – voor de bescherming van het regenwoud!